มทช. 230-2545 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

(1/2) > >>

USS Submarine:
มทช. 230-2545 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

มทช. 230-2545 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) เหมาะสำหรับวิศวกรโยธา และผู้ที่สนใจที่ทำงานเกี่ยวกับงานถนน หรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ครับ

แอสฟัลต์คอนกรีต หมายถึง วัสดุที่ได้จาก การผสมร้อนระหว่างมวลรวม (Aggregate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ที่โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) โดยการควบคุมอัตราส่วนผสมและอุณหภูมิตามที่กํ าหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงานบูรณะและบํ ารุงทาง โดยการปูหรือเกลี่ยแต่งและบดทับ บนชั้นทางใด ๆ ที่ได้เตรียมไว้และผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ถูกต้องตามแนว ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ


http://www.tipco.co.th/tipco/Upload/standard/20070111112718.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

UnDerOatH:
ขอบคุุณครับ ::10::

susira:
 ::8:: ขอบคุณครับ  ::17::  ::24::

Stonehenge:
ขอบคุณครับ

kunger:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป