รายการประมาณราคางานก่อสร้าง- ปรับปรุง - ซ่อมแซม ฯลฯ

(1/2) > >>

USS Submarine:
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง- ปรับปรุง - ซ่อมแซม ฯลฯ

สำหรับสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีงบประมาณ2553

คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องปรับราคาในแต่ละรายการให้เป็นราคาท้องถิ่นใช้เกณฑ์ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์และบัญชีแรงงานของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ค่า Factor F ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อสร้างสำนักนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ นร 0205 / ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2546

จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการคำนวณราคากลางและคู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2553

1    งานขุดดิน  ดาวน์โหลดที่นี่
2    งานเสาเข็ม  ดาวน์โหลดที่นี่
3    งานแบบหล่อคอนกรีต  ดาวน์โหลดที่นี่
4    งานคอนกรีตโครงสร้าง  ดาวน์โหลดที่นี่
5    งานเหล็กเสริมคอนกรีต  ดาวน์โหลดที่นี่
6    งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง  ดาวน์โหลดที่นี่
7    งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  ดาวน์โหลดที่นี่
8    งานมุงหลังคา  ดาวน์โหลดที่นี่
9    งานฝ้าเพดานและแผงบังแดด  ดาวน์โหลดที่นี่
10    งานพื้น  ดาวน์โหลดที่นี่
11    งานผนัง  ดาวน์โหลดที่นี่
12    งานบัวเชิงผนัง  ดาวน์โหลดที่นี่
13    งานฉาบปูน  ดาวน์โหลดที่นี่
14    งานประตู-หน้าต่าง  ดาวน์โหลดที่นี่
15    งานบันไดระเบียงทางเดิน  ดาวน์โหลดที่นี่
16    งานสุขภัณฑ์  ดาวน์โหลดที่นี่
17    งานทาสี  ดาวน์โหลดที่นี่
18    งานวัสดุท่อและอุปกรณ์  ดาวน์โหลดที่นี่
19    งานระบบสุขาภิบาล  ดาวน์โหลดที่นี่
20    งานเดินท่อโสโครกและท่อน้ำดี  ดาวน์โหลดที่นี่
21    งานไฟฟ้า  ดาวน์โหลดที่นี่
22    งานไม้แปรรูป  ดาวน์โหลดที่นี่
23    งานวัสดุแผ่นแข็ง  ดาวน์โหลดที่นี่
24    งานเครื่องปรับอากาศ  ดาวน์โหลดที่นี่
25    งานพัดลมระบายอากาศ  ดาวน์โหลดที่นี่
26    งานลิฟท์โดยสาร  ดาวน์โหลดที่นี่
27    งานครุภัณฑ์สร้างกับที่  ดาวน์โหลดที่นี่
28    งานครุภัณฑ์ลอยตัว  ดาวน์โหลดที่นี่
29    งานรื้อถอนต่างๆ  ดาวน์โหลดที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

rotax:
ขอบคุณครับ ขอเก็บเอาไปเป็นข้อมูลครับ ::10::

mick:
...
...................ขอบคุณนะ.....................................................................
............ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ............................................................
........ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ..........................................................
.....ขอบคุณนะ...............ขอบคุณนะ...........................ขอบคุณนะ...............
...ขอบคุณนะ....................ขอบคุณนะ..............ขอบคุณนะ......ขอบคุณนะ......
..ขอบคุณนะ......................ขอบคุณนะ........ขอบคุณนะ............ขอบคุณนะ.....
.ขอบคุณนะ........................ขอบคุณนะ.....ขอบคุณนะ.............ขอบคุณนะ......
ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ...ขอบคุณนะ...........ขอบคุณนะ..........
.ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ....................ขอบคุณะ..................
..ขอบคุณนะ.........................ขอบคุณนะ..................ขอบคุณนะ.................
...ขอบคุณนะ...............................................ขอบคุณนะ.........................
…...ขอบคุณนะ.............................................ขอบคุณนะ.........................
.........ขอบคุณนะ...................................ขอบคุณนะ...............................
............ขอบคุณนะ...........................ขอบคุณนะ....................................
................ขอบคุณนะ....................ขอบคุณนะ.......................................
..................ขอบคุณนะ.............ขอบคุณนะ............................................
......................ขอบคุณนะ.........ขอบคุณนะ............................................
.......................ขอบคุณนะ…...ขอบคุณนะ...............................................
................................ขอบคุณนะ........................................................
...

UnDerOatH:
ขอบคุณนัยน้ำจัยขอบคุณัยความหวังดี ::10::

arch17:
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ คับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป