การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กบนเสาเข็ม Spun pile

(1/1)

adamsap:
รบกวนท่าน USS_Submarine หรือท่านไดที่มี ช่วยอนุเคราะห์
หารายการคำนวณ มือ ตามขั้นตอนการออกแบบ (คำนวนด้วยมือ)
ฐานราก พอดีพี่ยังเรียนไม่ถึงขั้นออกแบบได้ แต่ท่านอาจารย์ ดันเห็นว่าสามารถทำได้
พี่ยังไม่รู้ทำอย่างไรเลย จะนำไปประกอบรายงานครับ จะส่งละติดแค่รายการนี้

ฐานเข็ม 1 ต้น และ 2 ต้นครับ

ขอแสดงนับถือ

USS Submarine:
ผมฝากไฟล์ไว้ที่ Megaupload ปรากฎว่ามันปิดตัวไปแล้ว  ::9:: เดี๋ยวผมต้องไปค้นดูก่อนครับว่ามีอยู่ในโน๊ตบุ๊คไหม

ที่จริงมันไม่ได้แตกต่างกับเสาเข็มสี่เหลี่ยมครับ เหมือนกันยังกะแพะ  ::5::

adamsap:
อ้างจาก: USS Submarine ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2012, 10:24:40 AM

ผมฝากไฟล์ไว้ที่ Megaupload ปรากฎว่ามันปิดตัวไปแล้ว  ::9:: เดี๋ยวผมต้องไปค้นดูก่อนครับว่ามีอยู่ในโน๊ตบุ๊คไหม

ที่จริงมันไม่ได้แตกต่างกับเสาเข็มสี่เหลี่ยมครับ เหมือนกันยังกะแพะ  ::5::


ตัวอย่างที่ 1
   ฐานราก F.1 บนเสาเข็มแรงเหวี่ยง Spun pile Ø 0.60 × 26.00 m กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ยอมให้
80 ตัน / ต้น ตอม่อขนาด 0.50 × 0.50 m2 รับน้ำหนักบรรทุกคงที่ใช้งาน  38 ตัน และน้ำหนักบรรทุกจรใช้งาน 30 ตัน
กำลังคอนกรีต f'c=240 ksc และกำลังครากเหล็กเสริม f'y=4000 ksc หัวเสาเข็มลึกจากผิวดิน 2.00 เมตร
เป็นพื้นที่ใต้ทะเล

   วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล
   D   = 0.60 m
   Pc   = 80 T/pile
   a    = b   =0.50 m
   P    =DL+LL=68 Tonne
   DL  =38 Tonne
   LL   =30 Tonne
   f'c   =240 ksc   
   f'y   =4000 ksc
                 ชนิดเสาเข็ม Spun pile
จำนวนเสาเข็มโดยประมาณ
N=1.1P/P_c =(1.1×68)/80=0.935 pile ⟹1 pile
เป็นฐานรากบนเสาเข็ม 1 ต้น
ขั้นตอนที่ 2 หาระยะที่หัวเสาฝังในฐานราก
   ระยะที่หัวเสาฝังในฐานราก ≥D=0.60 m ใช้ 0.60 เมตร
   ระยะจากหัวเสาเข็มถึงโคนตอม่อ ≥D=0.60 m ใช้ 0.60 เมตร
   ความสูงหรือความหนาฐานราก Hf=0.60+0.60=1.20 m
ขั้นตอนที่ 3 สถานะ ของพื้นที่โครงการ
   ใกล้ทะเล มีความกัดกร่อนสูง  C=10 cm= 0.10 m
ขั้นตอนที่ 4 หาขนาดฐานรากจากหน้าตัดเสา
   ขนาดของฐานรากเสาเข็มกลม
        B=1.5D+0.50 m=1.5×0.60+0.50=1.40 m
   ระยะครึ่งหนึ่งของขนาดฐานราก
        B/2=1.40/2=0.70 m
   ความยาวของเสาตอม่อ
        H_p=2.00-0.60=1.40 m
   น้ำหนักของของเสาตอม่อ
        W_p=2400abH_p=2400×0.50×0.50×1.40 = 840 Kg
   น้ำหนักของของฐานราก
        W_F=2400B^2 H_F=2400×〖1.40〗^2×1.20 = 5644.8 Kg
   น้ำหนักดินถม
        W_BF=1960(B^2-ab) H_P=1960×(〖1.40〗^2-0.50×0.50)×1.40
        W_BF= 4045.86 Kg.
             น้ำหนักบรรทุกรวมจริงถ่ายลงเข็ม
     P=68000+840+5644.8+4045.86=78530.66<P_C=80,000 Kg
             น้ำหนักที่กดลงเสาเข็มไม่เกินกำลังของเสาเข็ม     ⟹ ใช้ได้
เสร็จแล้วทำไงต่อละ 55
ยังไม่ได้เรียนเลยย   กลุ้ม จะส่งวันเสาร์ละท่าน

Help me Pls.

 ::4::

USS Submarine:
ไปเจอมาจากเว็บชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่นมาครับ  ::13::

REINFORCED CONCRETE DESIGN (WORKING STRESS DESIGN, STRENGTH DESIGN METHOD) มี 3 Part ครับ

man-u:
ลองหาหนังสือของ อ.กวี หวังนิเวศน์กุล / อ.สมศักดิ์ คำปลิว / อ.สถาพร โภคา ผมว่าท่านเหล่านี้เขียนอ่านง่ายครับ ส่วนที่เป็นเสาเข็มแบบไหน สปันหรือไม่สปัน หลักการ การออกแบบไม่ได้ต่างกันครับ  ปล. เข็มเดี่ยวแลเข็มสองต้น เวลาทำงานจริงๆ ต้องดูดีดีครับ เนื่องจากเสาเข็มสมมาตรเพียงแกนเดียวเท่านั้น การตอกแล้วเกิดการเยื้องศูนย์ หากอยู่ในระนาบ ก็ไม่เท่าไร แต่นอกระนาบเมื่อไร ได้ใจ ( หัวใจจะวาย ) ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ