เฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม เรื่อง แรง การแตกแรง เวคเตอร์ในระบบ 3 มิติ และการเทคโมเมนต์

(1/1)

USS Submarine:
เฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม

เรื่อง
แรง การแตกแรง เวคเตอร์ในระบบ 3 มิติ และการเทคโมเมนต์

โดย
ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ก็เป็นเอกสารเฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม เรื่อง แรง การแตกแรง เวคเตอร์ในระบบ 3 มิติ และการเทคโมเมนต์ในเบื้องต้นนะครับ ท่านใดสนใจหรือต้องการศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการคำนวณก็ลองนำไปศึกษากันดูนะครับ  ::13::

    เฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม เรื่อง แรง การแตกแรง เวคเตอร์ในระบบ 3 มิติ และการเทคโมเมนต์

เฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม-1เฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม-2เฉลยแบบฝึกหัดกลศาสตร์วิศวกรรม-3

 


เพิ่มเติมครับ  ::13:: เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ENGINEERING STATICS โดย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ ครับ

    เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ENGINEERING STATICS

 

keng1972:
ขอบคุณมากครับ

msms34:
ลิ้งเสียครับ ดูไม่ได้แล้ว อาทิตย์นี้ จะสอบแล้ว

gigerboy:
ขอบคุนคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ