CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 11:38:31 AMหัวข้อ: "ข้าคือวิศวกร" วิศวกรท่านใดทำได้ดังนี้ สมควรได้รับการยกย่องเป็นที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 02, 2009, 11:38:31 AM
ข้าคือวิศวกร


ข้ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง กับอาชีพของข้าพเจ้า แต่ทั้งนี้มิใช่เพราะความอหังการ ข้าฯ มีพันธกรณี ที่จะต้องปฏิบัติตามโดยดุษฏี ซึ่งข้าฯ เองก็กระหายใคร่จะปฏิบัติอยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นวิศวะกร ข้าฯ จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในงานที่สุจริตเท่านั้น ผู้ใดก็ตามทีมารับบริการของข้าฯ ไม่ว่าจะเป็น ผู้จ้าง หรือลูกค้าของข้าฯ ก็ตาม เขาย่อมได้รับการบริการที่ดีที่สุด ด้วยความซื่อตรงเที่ยงธรรมมากที่สุด

เมื่อถึงคราวจำเป็นข้า ฯ จะทุ่มเทความรู้และทักษะของข้าฯ ให้กับกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ สาธารณะชน อย่างเต็มกำลัง เพราะใครคนใดมีความสามารถพิเศษด้านใด เขาคนนั้นย่อมมี พันธกรณี ที่จะต้องใช้ความสามารถด้านนั้นอย่างดี เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ข้าฯ ขอรับความท้าทายตามนัยนี้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งงานอาชีพของข้าฯ ข้าฯ จะพยายามปกป้องผลประโยชน์และ ชื่อเสีงของวิศกร ทุกคนที่ข้ารู้ดีว่า สมควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง พร้อมกันนี้ข้า ฯ จะไม่หลบเลี่ยง ภาระหน้าที่ ที่จะต้องเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับบุคคลใดก็ตาม ที่ได้กระทำผิดทำนองคลองธรรม ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีศักดิ์ศรีพอที่จะอยู่ในอาชีพวิศวกรรม ได้

ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ก็เพราะอัจฉริยภาพของบรรพชนในวงงานอาชีพ ของข้าฯ ท่านเหล่านั้นได้นำทรัพยกรวัสดุ และพลังงานมากมายในธรรมชาติออกมาใช้ให้เกิดประโชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หลักการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนา และนำมาปฏิบัติตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ล้วนแต่เป็นผลงานของบรรพชนทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าปาศจากมรดกตกทอดที่เป็นประสพการณ์สั่งสมเหล่านั้น ผลงานจากความเพียรพยายามของข้าฯ ก็จะต่ำต้อยด้อยคุณค่าลงไปมาก ข้าฯ จึงขออุทิศตนเพื่อการเผยแพร่ทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการแนะนำสั่งสอนให้สมาชิกรุ่นหลังๆ ในวงงานอาชีพของข้า ฯ ได้เรียนรู้ถึงศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างในงานอาชีพนี้

ข้าฯ ขอให้คำมั่นสัญญา ต่อเพื่อนร่วมงานอาชีพของข้าฯ อย่างแข็งขันเช่นเดียวกับที่ข้า ฯ เรียกร้องจากพวกเขาว่า ข้าฯ จะดำรงไว้ซึ่งความซือสัตย์สุจริต และยุติธรรม ความอดทน และ เคารพต่อผู่อื่น อีกทั้งอุทิศตนเพื่อมาตรฐาน และศักดิ์ศรีแห่งอาชีพวิศวกรรมของข้า ทั้งนี้ด้วยการระลึกอยู่เสมอว่า ความเชี่ยวชาญพิเศษของพวกข้าฯ ที่เป็นวิศวกรนั้น มีมาพร้อมกับพันธกรณี ที่จะต้องรับใช้มนุษยชาติด้วยความจริงใจถึงที่สุด


ท่านใดทำได้ดังนี้ ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า สาธุ  ::13::

เครดิต :: http://clwmc.multiply.com


หัวข้อ: ตอบ: "ข้าคือวิศวกร" วิศวกรท่านใดทำได้ดังนี้ สมควรได้รับการยกย่องเป็นที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: seksanti ที่ กรกฎาคม 05, 2009, 09:16:51 AM
 :good:ต้องทำได้ด้วยศักดิ์ศรีของวิศวกร :this:


หัวข้อ: ตอบ: "ข้าคือวิศวกร" วิศวกรท่านใดทำได้ดังนี้ สมควรได้รับการยกย่องเป็นที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: somkaew ที่ มิถุนายน 23, 2010, 06:42:20 PM
เยี่ยม  ::10:: ::10:: ::10:: ::10:: ::10:: ::10:: ::10::


หัวข้อ: ตอบ: "ข้าคือวิศวกร" วิศวกรท่านใดทำได้ดังนี้ สมควรได้รับการยกย่องเป็นที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ มิถุนายน 25, 2010, 04:05:54 PM
สำหรับผม มันเข้าไปอยู่ข้างในจิตวิญญาณแล้วล่ะ....เพื่อแผ่นดิน และให้สมกับบรรพบุรุษที่เอาเลือดเนื้อแลกมา ให้เราได้เหยียบย่ำและมีโอกาสได้หาความรู้ จะให้สมกับที่ถูกเรียกว่า "วิศวกร.......หัตถ์ของพระเจ้า..." สัญญา สย.xxxx ::3:: ::3:: ::3::


หัวข้อ: ตอบ: "ข้าคือวิศวกร" วิศวกรท่านใดทำได้ดังนี้ สมควรได้รับการยกย่องเป็นที่สุด
เริ่มหัวข้อโดย: meaw6969 ที่ กรกฎาคม 03, 2010, 02:07:26 AM
ถ้าทุกคนทำได้ก็ดีคับ ::3:: ::3:: ::3:: ::3:: ::3::