CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 09, 2010, 02:27:33 PMหัวข้อ: AE Construction Development Co., Ltd. รับสมัคร ผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มิถุนายน 09, 2010, 02:27:33 PM
AE Construction Development Co., Ltd.

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ดูแล บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณต่างๆ ประชุม ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ออกแบบ โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นวิศวกรโครงการ หรือ Foreman หน้างาน โดยผู้จัดการโครงการต้องดูแลงานก่อสร้างบ้านได้หลายหลัง
อัตรา   1
เงินเดือน   20,000ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี หรือ
2.      สถาปัตย์ที่เคยผ่านการเป็นผู้ดูแลบริหารงานก่อสร้างมาก่อน
3.      มีประสบการณ์ทำงานในด้านดูแลบริหารงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4.      บุ คคลิกดีสามารถเป็นผู้นำคนหมู่มากได้
5.      สามารถประสานงานกับเจ้าของบ้าน ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

AE Construction Development Co., Ltd.
ติดต่อ : คุณวีรนุช ชูสอน
18 อาคารดาราคาร ชั้น3 เอกมัย23 คลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :027115533    Fax : 027117477