CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Computer & Other => Tip Comp. Club => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 18, 2010, 10:36:23 AMหัวข้อ: คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย by Hewlett-Packard (hp)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 18, 2010, 10:36:23 AM
คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย by Hewlett-Packard (hp)

1. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
สิ่งสำคัญ ... 1
จัดสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ................................................................. 2
นักเรียนและครูอาจารย์ ... 2
หลักสำคัญ ... 3
ปรับ ... 3
เคลื่อนที่ ... 3
ผ่อนคลาย ... 3
ฟัง ... 4
ข้อควรจำ ... 4

2. การจัดท่าที่สบายสำหรับการทำงาน
ท่าที่สบายสำหรับการทำงาน ... 5
จัดท่าในการทำงานให้หลากหลาย ................................................................................................. 5
เคลื่อนที่ ... 6
อิริยาบถในการทำงานที่แตกต่างกัน ............................................................................................... 6
การจัดลำดับการปรับเปลี่ยน ... 6
เท้า เข่า และขา ... 7
จัดพื้นที่วางขาให้เพียงพอ ... 8
แผ่นหลัง ... 9
เพื่อความรู้สึกสบาย ... 10
ไหล่และข้อศอก ... 11
แขน ข้อมือ และมือ ... 12
อย่าพักข้อมือขณะพิมพ์ ... 13
สายตา ... 14

3. การจัดพื้นที่สำหรับการทำงาน
จอคอมพิวเตอร์ ... 15
การวางจอภาพ ... 15
การปรับความสูงของจอภาพ ... 16
การปรับมุมเอียงของจอภาพ ... 16
การปรับความสูงของจอภาพสำหรับผู้ใช้แว่นตาที่ใช้เลนส์สองชั้น เลนส์สามชั้นและเลนส์ชนิดพิเศษ ........... 16
การลดแสงจ้าและแสงสะท้อนที่จอภาพ ......................................................................................... 16
แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ... 18
การวางแป้นพิมพ์ ... 18
การปรับความสูงและความลาดเอียงของแป้นพิมพ์ .......................................................................... 18
การวางเมาส์และแป้นพิมพ์ ... 18
การใช้ชั้นเลื่อนสำหรับวางแป้นพิมพ์อย่างเหมาะสม ........................................................................ 19
ที่รองแขนและที่พักมือ ... 20
การรองรับแขน ... 20
การใช้ที่พักมือ ... 21
เอกสารและหนังสือ ... 22
การลดการเอื้อม ... 22
การใช้ที่วางเอกสาร ... 22
โทรศัพท์ ... 23

4. การทำงานในท่าที่สบาย
การใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ... 25
ในระหว่างการเดินทาง ... 25
การสร้างให้เกิดความสะดวกสบาย .............................................................................................. 26
ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ... 26
การขนย้ายคอมพิวเตอร์ ... 26
ลักษณะการพิมพ์ ... 27
การเอื้อมไปยังปุ่มและการกดปุ่มพร้อมกัน .................................................................................... 28
รูปแบบการใช้เมาส์ ... 29
การปรับตัวควบคุมซอฟต์แวร์ (Software Controls) .................................................................... 30
การทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ............................................................................................... 30
การใช้แป้นพิมพ์บนโซฟาหรือเตียงนอน ... 31
ให้ความสำคัญกับส่วนแขน ข้อมือ และมือ .................................................................................... 31
หยุดพักและเปลี่ยนไปทำงานอื่น ... 32
หยุดพัก ... 32
การสับเปลี่ยนงาน ... 32
ลดบ่อเกิดความเครียด ... 32
หายใจลึกๆ ... 32
การตรวจสอบอุปนิสัยด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย ................................................................................... 33
การตรวจสอบความต้านทานและขีดจำกัดส่วนตัว ........................................................................... 33
การปลูกฝังด้านสุขภาพและความพร้อมของร่างกาย ........................................................................ 33

5. การจัดลำดับการปรับเปลี่ยน
การปรับจากล่างขึ้นบน ... 35
การปรับจากบนลงล่าง ... 36

6. รายการสำหรับตรวจสอบความสะดวกและความปลอดภัย
ท่านั่ง ... 37
ไหล่ แขน ข้อมือ และมือ ... 38
สายตา ... 39
ลักษณะการพิมพ์ ... 40
แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ... 41
จอคอมพิวเตอร์ ... 42
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ... 43
การป้องกันโดยทั่วไป ... 44

7. ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักร
นโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อปฏิบัติโดยทั่วไป ...................................................................... 46
ข้อกำหนดในการติดตั้ง ... 47
ข้อควรระวังโดยทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ................................................................................................. 48
ความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ................................................................................ 48
การซ่อมแซม ... 48
อุปกรณ์สำหรับวาง ... 48
การระบายอากาศ ... 48
น้ำและความชื้น ... 48
ผลิตภัณฑ์ที่มีสายดิน ... 48
แหล่งจ่ายไฟ ... 49
ความสะดวกในการใช้งาน ... 49
สวิตซ์เลือกแรงดันไฟฟ้า ... 49
แบตเตอรี่ภายใน ... 49
สายไฟ ... 49
ปลั๊กแบบป้องกันไฟเกิน ... 49
สายไฟภายใน ... 49
ภาวะไฟเกิน ... 49
การทำความสะอาด ... 50
ความร้อน ... 50
การหมุนเวียนของอากาศและการระบายความร้อน ......................................................................... 50
อะไหล่สำหรับเปลี่ยน ... 50
การตรวจสอบความปลอดภัย ... 50
อุปกรณ์เสริมและการอัพเกรด ... 50
พื้นผิวที่มีความร้อน ... 50
การใส่วัตถุ ... 50
ข้อควรระวังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ................................................................................................... 51
ฐานรองรับจอภาพ ... 51
ชุดแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ ............................................................................................. 51
Docking base ... 51
ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์ก ...................................................................................... 52
อินเตอร์ล็อคและฝาปิดเพื่อความปลอดภัย ..................................................................................... 52
ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม ................................................................................................... 52
ผลิตภัณฑ์ที่มีลูกล้อ ... 52
ผลิตภัณฑ์แบบตั้งพื้น ... 52
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อเข้ากับแร็ค ............................................................................................... 52
ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบถอดออกได้ขณะเปิดเครื่อง ..................................................... 54
ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตัวนำเสาอากาศโทรทัศน์ภายนอก ..................................................................... 55
ความเข้ากันได้ ... 55
การต่อสายกราวนด์ที่เสาอากาศภายนอกของเครื่องรับโทรทัศน์ ......................................................... 55
การป้องกันความเสียหายจากฟ้าแลบ ........................................................................................... 55
สายไฟฟ้าแรงสูง ... 55
การต่อสายกราวนด์ของเสาอากาศ ............................................................................................... 55
ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโมเด็ม อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือเครือข่ายในพื้นที่ .............................................. 57
ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์เลเซอร์ ............................................................................................ 58
คำเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงเลเซอร์ .............................................................................. 58
ความสอดคล้องตามข้อบังคับ CDRH .......................................................................................... 58
ความสอดคล้องตามกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ ............................................................................ 58
ฉลากผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ... 58
สัญลักษณ์บนอุปกรณ์ ... 59

   
 

คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย by Hewlett-Packard (hp)

http://www.hp.com/ergo/pdfs/417893-283.pdf

หรือ

http://tipsiam.com/prog/HP-manual.pdf

 
sharedownload.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.hp.com/ergo/pdfs/417893-283.pdf