CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 04:08:10 PMหัวข้อ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 14, 2010, 04:08:10 PM
การวางผังอาคารและการก่อสร้าง

โดย
ศรายุทธ มาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2551

   
 

# บทที่ 1 การวางผังอาคารแบบผังนอน.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%201%20%a1%d2%c3%c7%d2%a7%bc%d1%a7%cd%d2%a4%d2%c3%e1%ba%ba%bc%d1%a7%b9%cd%b9.pdf

# บทที่ 2 การวางผังอาคารด้วยกล้องวัดมุม.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%202%20%a1%d2%c3%c7%d2%a7%bc%d1%a7%cd%d2%a4%d2%c3%b4%e9%c7%c2%a1%c5%e9%cd%a7%c7%d1%b4%c1%d8%c1.pdf

# บทที่ 3 การวางผังอาคารระบบพิกัดฉาก.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%203%20%a1%d2%c3%c7%d2%a7%bc%d1%a7%cd%d2%a4%d2%c3%c3%d0%ba%ba%be%d4%a1%d1%b4%a9%d2%a1.pdf

# บทที่ 4 เสาเข็มตอก.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%204%20%e0%ca%d2%e0%a2%e7%c1%b5%cd%a1.pdf

# บทที่ 5 เสาเข็มเจาะ.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%205%20%e0%ca%d2%e0%a2%e7%c1%e0%a8%d2%d0.pdf

# บทที่ 6 พื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลังแบบมีแรงยึดเหนี่ยว.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%206%20%be%d7%e9%b9%a4%cd%b9%a1%c3%d5%b5%cd%d1%b4%e1%c3%a7%c0%d2%c2%cb%c5%d1%a7%e1%ba%ba%c1%d5%e1%c3%a7%c2%d6%b4%e0%cb%b9%d5%e8%c2%c7.pdf

# บทที่ 7 การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงในงานก่อสร้าง.pdf
http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/%ba%b7%b7%d5%e8%207%20%a1%d2%c3%bb%c3%d0%c2%d8%a1%b5%ec%e2%bb%c3%e1%a1%c3%c1%e0%aa%d4%a7%e0%ca%e9%b9%b5%c3%a7%e3%b9%a7%d2%b9%a1%e8%cd%ca%c3%e9%d2%a7.pdf

 
sharedownload.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://netra.lpru.ac.th/~sarayutd.m/files/


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: Aquilany ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 12:27:08 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: aladin ที่ พฤษภาคม 16, 2010, 09:02:04 AM
ขอบคุณครับท่าน


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: chutikan1010 ที่ พฤษภาคม 18, 2010, 06:22:49 PM
ขอบคุณมากกำลังต้องการข้อมูลอยู่พอดี ขอให้พระคคุ้มครองคนดี


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: civil030 ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 04:27:55 AM
 ::13:: ::13::ขอบคุณนะครับบบบ ::17::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: Suriya ที่ พฤษภาคม 20, 2010, 12:13:28 PM
 ::4::ขอบคุณครับพี่


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: sapay33 ที่ พฤษภาคม 24, 2010, 04:57:38 AM
 ::3:: ขอบคุณค๊าบ


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ousakio ที่ พฤษภาคม 29, 2010, 05:28:03 PM
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านที่มีน้ำใจ..... ::8::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: waterred ที่ พฤษภาคม 31, 2010, 04:07:04 PM
ขอบคุณคับ ::10::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: man-u ที่ มิถุนายน 15, 2010, 01:45:06 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ps ที่ มิถุนายน 15, 2010, 11:44:06 PM
 ::10::ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: bluetiger ที่ กันยายน 13, 2010, 04:40:45 AM
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล  ::17::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: kitano_tump ที่ ตุลาคม 10, 2010, 06:07:24 PM
 ::10::ขอบคุณคับ::10::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanster ที่ มกราคม 17, 2011, 07:36:18 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปัน


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: ar_max ที่ มกราคม 26, 2011, 03:05:41 PM
ขอบคุณครับ ::4::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: XXJACKxX ที่ มกราคม 27, 2011, 02:30:59 AM
 ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: akara ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2011, 10:17:08 PM
นํ้าใจงามจิงๆ ::5::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: subson ที่ มีนาคม 13, 2011, 03:35:15 PM
ผมข้องใจว่า จะหาตำแหน่งเข็มหรือฐานรากแบบใหน

ในกรณีที่ทำงานบนเขา เหมือนบ้านฝรั่งแถวภูเก็ต

เดือนหน้าผมต้องไปเป็นวิศวกรคุมงาน แต่ผมใช้กล้องtotalไม่เป็น เคยใช้แต่ ทีโอโดไล


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 13, 2011, 08:14:12 PM
ผมข้องใจว่า จะหาตำแหน่งเข็มหรือฐานรากแบบใหน

ในกรณีที่ทำงานบนเขา เหมือนบ้านฝรั่งแถวภูเก็ต

เดือนหน้าผมต้องไปเป็นวิศวกรคุมงาน แต่ผมใช้กล้องtotalไม่เป็น เคยใช้แต่ ทีโอโดไล
ลองสังเกตุวิธีจากโฟร์แมนครับ  ::10:: ผมก็แอบจำตอนลงไปฝึกงานที่ภูเก็ตเหมือนกัน  ::6::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: subson ที่ มีนาคม 13, 2011, 09:21:13 PM
ไม่ใช้โฟร์แมนครับท่าน มีผมคนเดียว เป็นทั้งวิศวกร ทั้งโฟร์แมน ประสานงานกับทุกๆฝ่าย

ตอนนี้ผมเป็นคอนเซ๊าบ้านจัดสรร ทำงานในที่ราบ แต่ที่นั่นเป็นโรงแรมสามชั้น

บนเขา รถคอนกรีตเข้ายังไง เครนจะจอดท่าใหน จะทำแบบใหนกับก้อนหินมหึมาที่อยู่กลางผัง ยังต้องคิดเลย


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 13, 2011, 09:49:21 PM
 ::6:: คนเดียวครบวงจรเลย  ::14:: ก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปครับ  ::3::


หัวข้อ: ตอบ: การวางผังอาคารและการก่อสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: NATAKORN ที่ เมษายน 04, 2011, 04:33:55 AM
ขอบคุณมากคับพี่ ::4::