CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ เมษายน 22, 2010, 03:56:56 PMหัวข้อ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ เมษายน 22, 2010, 03:56:56 PM
การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION

ร.ศ.ประเสริฐ ดำรงชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อพูดถึงคุณภาพในงานก่อสร้าง เจ้าของสิ่งก่อสร้างจะต้องมุ่งไปที่สิ่งก่อสร้างที่ดีตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป แต่ในส่วนของผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องกำกับดูแลหรือจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนและทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะสำเร็จเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ พึงระลึกเสมอว่า หากการก่อสร้างได้รับการจัดการในเรื่องคุณภาพที่ดีแล้ว ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ดำเนินการก่อสร้าง เช่น ผลกำไร ชื่อเสียง คำนิยมและความเชื่อถือ ดังนั้น คุณภาพจึงอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ และความรู้สึกที่สัมผัสไม่ได้

ความหมายของคุณภาพ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ”

การบริหารคุณภาพ ในทางธุรกิจทั่วไปหมายถึง การจัดการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการมีลักษณะดีเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การตรวจคัดกรองทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ คน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การควบคุมกระบวนการ ผลิตในด้านของ เวลา การสูญเสีย การแก้ไขทำซ้ำ จนถึงการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะทำการชักตัวอย่างตรวจสอบ หรือตรวจสอบทุกชิ้นงานโดยอาศัยเทคโนโลยีการเฝ้าติดตาม รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์การบริหารคุณภาพ มีกระบวนการหรือแนวทางดังนี้
- การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
- การตรวจคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การประกันคุณภาพ
- การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ

   
 

การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION

http://geac.swu.ac.th/Portals/127/PDF%20file/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20mail.pdf

 
sharedownload.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก swu.ac.th

------------------------------------------------------------------------

เนื่องจากผมเองก็หาเอกสารเดิมไม่เจอครับ  ::14:: เลยเอาชุดนี้มาแก้ขัดไปก่อนครับ  ::5::

   
 

ระบบบริหารคุณภาพกับงานก่อสร้าง

http://www.mediafire.com/view/?61u0n5cgzbrk3kl

Quality Control of Construction Projects

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6V72P0aFuh0J:publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21078/Cao_Ying.pdf+quality+management+in+construction+projects+pdf&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESh-oaponvV_MwlelGwb9AcXvCkRKlzxCeDXgMhzn2OnWehcRPjoGvq2dOfJfwchk8sxYaIAN3KajwoMud97vNFrTCi4s8GB0hRqyoFtvvPL6flcZ70JOY6n3y7aQPCg7twHFV4B&sig=AHIEtbRCpZAOIy2AITJmWAalU2esva7cDw

Construction Project Management Handbook

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:O6wXao3RvsIJ:www.fta.dot.gov/documents/FTA-CONSTRUCTION-PRJT-MGMT-HDBK2009.pdf+quality+management+in+construction+projects+pdf&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESgBvmOSimiw-RT5Ft2YRaS6f0cW6swoKXEXsWM945n6KYwquR9IuAABVoxnjSzbM7d5wvvFCI-qUQmQiaic6KySBt75e73QDkyOVw-Ir6oJXf-4GITFHyjfmQ2DhNwTCJ83Qu0N&sig=AHIEtbTH126_AhaQPgqTzV_TyCnj7K8o_g

 
sharedownload.org


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: pyrwsw ที่ เมษายน 22, 2010, 04:04:34 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: FrankCT ที่ มิถุนายน 02, 2010, 04:35:44 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: suwa ที่ มิถุนายน 05, 2010, 01:43:46 PM
ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลดีๆที่มีแบ่งปันครับท่าน USS Submarine


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: man-u ที่ มิถุนายน 30, 2010, 01:08:46 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ กรกฎาคม 01, 2010, 10:42:07 AM
ขอบคุณครับ ::3:: ::3:: ::3::


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: chainan ที่ กรกฎาคม 03, 2010, 06:12:24 PM
ขอบคุณครับ น่าจะเป็นประโยชน์มาก


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: civil06 ที่ กรกฎาคม 21, 2010, 11:18:00 AM
ขอบคุณครับ
--- --- --- --- ---
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง : QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
เริ่มหัวข้อโดย: chk_rid ที่ มกราคม 08, 2013, 01:18:04 PM
โหลดไม่ได้ครับ..ใครมีช่วยส่งเข้าเมล์ chk_rid@msn.com ด้วยครับ จักขอบพระคุณยิ่ง