CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: zeej ที่ พฤศจิกายน 12, 2009, 11:22:03 PMหัวข้อ: การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
เริ่มหัวข้อโดย: zeej ที่ พฤศจิกายน 12, 2009, 11:22:03 PM
http://engineer.spu.ac.th/cve/content/6/6201.php
การแข่งขันสะพานเหล็กชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯประจำปีการศึกษา 2552
--------------------------------------------------------------------------------

 

...ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ประจำปีการศึกษา 2552 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

...การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เป็นการแข่งขันที่จัดให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีโอกาสนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาจากในวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นจนจบ มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน   เริ่มจากการศึกษา กฎ กติกา วางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้  ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดที่สุด และท้ายสุดนำเสนอโครงสร้างและแนวคิดต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นอกจากนี้ การแข่งขันจะให้นักศึกษาทดสอบการรับน้ำหนักของโครงสร้างจนถึงภาวะวิบัติ โดยจะทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริง สภาวะวิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาสร้างสำนึกและได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในโครงสร้างที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง

...โครงการนี้เป็นการแข่งขันประเภททีม ต้องอาศัยการวางแผนและการทำงานเป็นทีม  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในงานวิศวกรรมที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนในโครงการนี้รวมถึงการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน นอกจากนี้หลังจากการแข่งขันวัสดุเหล็กที่ใช้ในการแข่งขันจะนำไปประยุกต์เป็นโครงสร้างที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนในชนบทด้วย

...การสมัครเข้าแข่งขันสมัครในนามสถาบัน ทีมละไม่เกิน 10 คน   

ผู้เข้าแข่งต้องสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 โดยแจ้งความประสงค์ได้ด้วยการส่งความจำนงได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900  หรือ  ส่งแฟกซ์  มาที่ 0-2579-1111 ต่อ 2147 หรือ e-mail wateera.pl@gmail.com (แจ้งชื่อ ชื่อทีม สถาบัน อ.ปรึกษา (ถ้ามี)  และลงนามโดยหัวหน้าภาคฯ)

...สำหรับการแข่งขันในปีนี้ กติกาเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน และผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหาวัสดุเองทั้งหมด ทั้งนี้ ฝ่ายผู้จัดการแข่งขันจะสนับสนุนค่าวัสดุทีมละ 2,000 บาท (รับในวันแข่งขัน)...

 

ดาวน์โหลดกติกาคลิกที่ link ข้างล่างนี้

 http://aster.spu.ac.th/file/user/50/50/upload/SteelBridge/Bridge_Rules_52.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่ link ข้างล่างนี้
 http://aster.spu.ac.th/file/user/50/50/upload/SteelBridge/Bridge_Reply_Form.pdf