CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 22, 2009, 10:20:55 AMหัวข้อ: บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัคร วิศวกรโยธา วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ หลายอัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 22, 2009, 10:20:55 AM
บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ / วิศวกรสนาม
1.ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบและวัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนด
3.ประสานงานชี้แจงรายละเอียดกับตัวแทนผู้ว่าจ้าง
อัตรา   หลายอัตรา
เงินเดือน   ตามประสบการณ์
สวัสดิการ   ชุดฟอร์ม /โบนัส/สวัสดิการสมรส/ช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ท่องเที่ยวประจำปี /ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
•      - เพศชาย
•      - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านก่อสร้าง/โยธา
•      - มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
•      - สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
•      - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน   ตามโครงการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ออกแบบ)
1.ออกแบบโครงสร้างอาคารโรงงานเพื่อให้สำหรับประมาณราคาและดำเนินการก่อสร้าง
2.ให้คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างอาคารระหว่างมีการก่อสร้าง
3.พัฒนาการออกแบบโครงสร้างให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
อัตรา   หลายอัตรา
เงินเดือน   ตามประสบการณ์
สวัสดิการ   ชุดฟอร์ม /โบนัส/สวัสดิการสมรส/ช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ท่องเที่ยวประจำปี /ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขี้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
2.      มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน
3.      มีประสบการณ์ในงานออกแบบโครงสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน   840/7 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท เอฟ ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดต่อ : คุณณัฏฐณิชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
840/7 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ :02-9107735-42    Fax : 02-9107751
www.fciinternational.com