CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 16, 2009, 07:49:53 PMหัวข้อ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 16, 2009, 07:49:53 PM
รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก  อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3  ขา  ( TRIPOD )  ปลายบนติดรอกเดี่ยวใช้ กว้านลม (AIR WINCH) เป็นเครื่องจักรกลหลักในการเจาะ ยก  ดึง และ ถอดปลอกเหล็ก ซึ่งมีขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ ดังนี้.
ขั้นตอนที่ 1.   การจัดเครื่องมือเข้าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะ
ปรับตั้ง 3 ขา ให้ได้ตรงแนวศูนย์กลางของเสาเข็ม เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงตอกหลักยึดปรับแท่นเครื่องมือให้แน่นแล้วใช้กระเช้า ( BORING TACKLE ) เจาะนำเป็นรู
ลึก ( PRE  BORE) ประมาณ 1.00  เมตร
ขั้นตอนที่ 2.   การตอกปลอกเหล็กชั่วคราว (CASING)
2.1   ขนาดและความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราว
ปลอกเหล็กชั่วคราว ( CASING ) จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเดียวกันกับเสาเข็มเจาะ ซึ่งแต่ละท่อนจะมีความยาว 1.20  เมตร ต่อกันด้วยระบบเกลียวในการทำงานจะตอก  
ปลอกเหล็กผ่านชั้นดินที่ไม่มีเสถียรภาพ ( UNSTABLE  STRATUM )  ซึ่งอยู่ด้านบน  จนกระทั่งถึงชั้นดินที่มีเสถียรภาพ ( STABLE  STRATUM )  เพื่อป้องกันการเคลื่อน พัง
ของผนังรูเจาะ
2.2   การควบคุมตำแหน่งให้ถูกต้องและอยู่ในแนวดิ่ง
ในการทำงานการตอกปลอกเหล็กชั่วคราวลงไปแต่ละท่อนจะได้มีการตรวจสอบ   ตำแหน่งศูนย์กลางของเข็มและแนวดิ่งอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข็มเจาะเอียง
ขั้นตอนที่ 3.   การเจาะ
3.1   อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะ
จะใช้กระเช้าเก็บดิน (BORING TACKLE) เมื่อกระเช้าถูกทิ้งลงไปในรูเจาะด้วยน้ำ หนักของตัวเองดินก็จะถูกอัดเข้าไปอยู่ในกระเช้า ทำซ้ำกันเรื่อยๆ จนดินถูกอัดจนเต็ม กระเช้า จึงนำขึ้นมาเทออก การเจาะจะดำเนินไปจนกระทั่งได้ ความลึกตามที่ต้องการ
3.2   การตรวจสอบการเคลื่อนพังของดินในชั้นที่ไม่มีปลอกเหล็กชั่วคราว
ในระหว่างการเจาะเอาดินขึ้น จะหมั่นตรวจสอบว่าผนังดินพังหรือยุบเข้า (CAVE IN)       หรือไม่ โดยดูจากชนิดของดินซึ่งเก็บขึ้นมาควรจะต้องสอดคล้องกับความลึก และคล้ายคลึงกับเข็มต้นแรกๆ ถ้าตรวจพบว่าดินเกิดจากการเคลื่อนพังจะรีบแก้ไขในทันทีโดยตอกปลอกเหล็กชั่วคราวให้ลึกลงไปอีก
3.3   การขนย้ายดิน
ดินที่เจาะขึ้นมา จะนำออกมานอกบริเวณโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำหนักจร (SURCHARGE)  ต่อเสาเข็มต้นถัดไป
ขั้นตอนที่ 4.   การตรวจสอบรูเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม
4.1   การวัดความลึก
โดยวัดจากความยาวของสายสลิงร่วมกับความยาวของกระเช้าตักดิน
4.2   การตรวจสอบก้นหลุม
ใช้สปอร์ตไลท์ส่องดูก้นหลุมว่ามีการยุบเข้า (CABE IN) มีน้ำซึมหรือไม่ ถ้ามีน้ำซึมที่ บริเวณก้นหลุม จะเทคอนกรีตแห้งลงไปประมาณ 0.10 ม.3  โดยแบ่งเป็นชั้นๆ และ  
กระทุ้ง (COMPACT) ให้แน่นด้วยตุ้มเหล็ก
ขั้นตอนที่ 5.   ใส่เหล็กเสริม
5.1   ชนิดของเหล็กเสริม
ใช้เหล็กเสริมข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ม.อ.ก.24-2527
5.2   ขนาดและปริมาณเหล็กเสริม
ใช้ตามกำหนดของวิศวกรรมผู้ออกแบบ
5.3   การใส่เหล็กเสริม
หย่อนโครงเหล็กให้อยู่ตรงการของรูเจาะจนถึงระดับที่ต้องการและยึดให้แน่นหนา เพื่อที่ขณะที่เทคอนกรีตโครงเหล็กจะไม่ขยับเขยื้อน
ขั้นตอนที่ 6.   การเทคอนกรีต
6.1   ชนิดของคอนกรีต
คอนกรีตที่ใช้เป็นคอนกรีตผสมโม่ มีกำลังอัดประลัยที่  28  วัน  เมื่อทดสอบโดยแท่งคอนกรีตทรงกระบอก f15 x 30 ซม. ไม่น้อยกว่า 210 กก / ซม2  ซีเมนต์ที่ใช้เป็น ( PORTLAND CEMENT TYPE 1 ) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม มอก.15-2532
6.2   อัตราส่วนผสมคอนกรีต
CONCRETE MIX PROPORTION
PROPORTION IN 1 CUBIC METRE OF CONCRETE (1 : 2 : 4  BY  VOLUME)

            Cement type 1                                     =             350                    Kg.

            River sand                                           =             0.54                   m.3

            Rock No.2                                           =             1.07                   m.3

            Water                                                 =             190                    Liter

           Water Cement ratio, w/c                         =              0.54                  

            Slump                                                  =             10 +/- 2.5           cm.    

  Proposed Compressive Strength at 28 days cylinder) = 210 ksc.
  PROPORTION IN ONE MIC (Use Container Size 0.40x0.60.0.32 m.)

            Cement Type 1   1 Bag                       =              50                     Kg.

            River Sand          1 Container              =              0.077                m.3

            Rock No.2           2  Container             =              0.154                m.3

            Water                                              =              27.1                  Liter

 
6.3   วิธีเทคอนกรีต
เมื่อรูเจาะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เทคอนกรีตได้ จะรีบทำการเทคอนกรีตทันที เพื่อไม่ให้รูเจาะอ่อนตัวหรือกระทบความชื้นในอากาศนานเกินไป จนสูญเสียแรงเฉือน (SKIN FRICTION) ได้
ขั้นตอนที่ 7.   การถอดปลอกเหล็กชั่วคราว
จะต้องเทคอนกรีตให้มีระดับสูงกว่าปลอกเหล็กชั่วคราว (CASING) พอสมควรจึงจะเริ่มถอดปลอกเหล็กขึ้น โดยปกติขณะถอดปลอกเหล็กจะต้องให้มีคอนกรีตอยู่ภายในปลอกเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 ม. เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ชั้นดินอ่อนบีบตัว  ทำให้ขนาดเสาเข็มเจาะเปลี่ยนไป และเป็นการป้องกันมิน้ำใต้ดินไหลซึมเข้ามาในรูเจาะก่อนที่จะทำการถอดปลอกเหล็กชั่วคราวออกหมด จะต้องเตรียมคอนกรีตให้มีปริมาณเพียงพอ และ จะต้องเผื่อ คอนกรีตให้สูงกว่าระดับที่ ต้องการประมาณ 30-40 ซม. เพื่อป้องกันมิให้ หัวเข็มในระดับที่ต้องการสกปรก เนื่องจากวัสดุหรือเศษดินร่วงหล่นลงไป ภายหลังจากการถอนปลอกเหล็กออกหมดแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.luckypile.com


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: nonnonnon ที่ มิถุนายน 05, 2009, 02:00:40 PM
Thank kub  :declare:


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: tonmjr ที่ กรกฎาคม 14, 2009, 08:08:36 AM
ขอบคุณครับ แต่มีเสาเข็มเจาะเปียกรึเปล่าครับ ::8::


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กรกฎาคม 14, 2009, 09:04:48 AM
ยังไม่มีข้อมูลนะครับท่าน  ::14::


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: BDragon ที่ มีนาคม 02, 2010, 08:59:48 PM
งืมมม...ได้ความรู้เพิ่มจริงๆ


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: bluetiger ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 07:38:04 PM
thank you verymuch  ข้อมูลดีครับ


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: HENRY ที่ พฤษภาคม 03, 2010, 09:07:28 AM
ขอบคุณข้อมูลที่ดีมากครับท่าน
 ::8::


หัวข้อ: ตอบ: รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ
เริ่มหัวข้อโดย: parn59 ที่ พฤษภาคม 05, 2010, 01:00:43 PM
มีประโยชน์มากเลยครับ  ::8::