CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 02, 2009, 03:32:30 PMหัวข้อ: บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์กลาส จำกัด รับสมัคร วิศวกรโครงสร้าง 5 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 02, 2009, 03:32:30 PM
บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์กลาส จำกัด

ตำแหน่ง วิศวกรโครงสร้าง คำนวณโครงสร้างงานด้านออกแบบและติดตั้ง และรวมทั้งกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯรับดำเนินงาน การประสานงานกับลูกค้า สถาปนิกและผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ได้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
อัตรา   5
เงินเดือน   ตามโครงสร้างเงินเดือน
สวัสดิการ   - สวัสดิการการสมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท
- สวัสดิการเยี่ยมพนักงานที่ป่วย
- สวัสดิการฌาปนกิจศพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์พนักงาน
- สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
- สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
- มีปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.      ถ้ามีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน   สำนักงาน / site งาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์กลาส จำกัด
ติดต่อ : คุณนวลวรรณ หล้าพันธ์
31/7-8 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :025913577    Fax : 025804570
http://www.aagbkk.com