CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 24, 2009, 01:55:29 PMหัวข้อ: การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานโรงหล่อคานสะพานอัดแรง
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 24, 2009, 01:55:29 PM
การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานโรงหล่อคานสะพานอัดแรง

อรรถพล เลิศศรีมงคล
ผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพ CPAC ภาคตะวันตก 2 กิจการ CPAC ภาคตะวันตก

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีคอนกรีตซีแพค ครั้งที่ 3 “ซีแพค เทคโนโลยีก้าวไกล โดยคนไทย เพื่อคนไทย”
โครงการฝึกอบรมคอนกรีตเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (C-Conc) บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด, 20 - 21 กรกฎาคม 2548

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการคุณสมบัติต่างๆของคอนกรีตสำหรับงานโรงหล่อคานสะพานอัดแรง (Pre-stressed Girder) โดยใช้ระบบ Pre-Tension และทำการทดลองออกแบบส่วนผสมที่มีคุณสมบัติสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานของโรงหล่อบริษัทภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ซึ่งรับงานหล่อคานสะพานอัดแรงดังกล่าวจากโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1 และทางยกระดับเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่าคุณสมบัติหลักของคอนกรีตที่ใช้ในการหล่อคาน ได้แก่ กำลังอัด (Strength) ขั้นต่ำที่สามารถตัดลวดอัดแรง (PC Strand) ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ ความข้นเหลว (Slump) ที่เหมาะสมสำหรับการเทผ่านลวด และเหล็กเสริมที่ค่อนข้างแน่น และระยะเวลาการก่อตัวที่พอเหมาะกับการหมุนเวียนแบบหล่อได้ตามแผนงานที่ลูกค้าวางไว้ และการศึกษานี้สามารถสรุปส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตและจัดส่งของโรงงานบางเลนถึงหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำยาผสมคอนกรีตประเภทหน่วงการก่อตัว (Type D) ร่วมกับน้ำยาประเภทลดน้ำปริมาณมาก (Superplasticizer ; Type F) เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของคอนกรีตให้เหมาะสมกับระยะเวลาการจัดส่งและอัตราการทำงานของลูกค้า ซึ่งคุณสมบัติของคอนกรีตที่ออกแบบได้ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการเป็นโพรงเนื่องจากต้องเทคอนกรีตผ่านเหล็กเสริมและลวดอัดแรงที่ค่อนข้างหนาแน่น รวมถึงทำให้ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความเรียบสวยมากขึ้น นอกจากนี้ลูกค้าสามารถทำการหล่อคานได้เร็วยิ่งขึ้นและสามารถรับงานจากทางโครงการฯได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

อนึ่งการศึกษาออกแบบส่วนผสมคอนกรีตในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานโรงหล่อคานสะพานอัดแรง (Girder) แล้ว ยังพิจารณาขยายผลสู่โรงหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปอื่นๆในพื้นที่ภาคตะวันตก 2 เพื่อเป็นการขยายตลาดคอนกรีตสำหรับงานโรงหล่อซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต

http://www.cpacacademy.com/download/cpacacademy_com/b-c3047.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cpacacademy.com


หัวข้อ: ตอบ: การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานโรงหล่อคานสะพานอัดแรง
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanster ที่ พฤษภาคม 17, 2010, 02:33:16 PM
ขอยคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานโรงหล่อคานสะพานอัดแรง
เริ่มหัวข้อโดย: jerd ที่ พฤษภาคม 21, 2010, 05:12:10 PM
ขอบคุณมากๆครับ ::8::