CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 19, 2009, 03:16:31 PMหัวข้อ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 19, 2009, 03:16:31 PM
วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ตกันมาก และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุผล คือ ต้นทุนต่ำ สะดวกและรวดเร็ว ในข้อดีดังกล่าวก็ย่อมมีข้อเสียอยู่บ้าง คือ คนที่คิดว่าการสมัครงาน คือการได้สมัครงาน ก็มักจะไม่มีใครเรียกคุณเข้าสัมภาษณ์งาน เพราะว่า ปัญหาของคุณอยู่ที่การเขียน Resume
ทั้งที่ก็รู้ว่า Resume คือ คุณได้เหยียบเท้าเข้าไปสมัครงานอย่างเต็มตัว หากเขียนไม่เป็น ไม่ได้น่าสนใจ ไม่มีจุดขาย สิ่งที่ส่งไปก็คือขยะ ประเภท Spam Mail ดีๆ นี่เอง

Resume คือ อะไร Resume คือ การย่อเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเรียบเรียงลงบนกระดาษ A4 ประมาณ 2-3 แผ่น โดยจัดแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ
ที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ เพื่อให้บุคคลที่ไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักเรามาก่อน สามารถทำความรู้จักตัวเราในเบื้องต้นได้ภายในเวลาประมาณ 10 นาที
Resume ที่ดี ควรพิมพ์บนกระดาษสีขาว จัดหน้าเป็นระเบียบ และลำดับความสำคัญของเนื้อหาอย่างเรียบร้อย โดยเรียงลำดับความสำคัญตามที่แต่ละบริษัทหรือหน่วยงานได้ระบุไว้ในเงื่อนไข การรับสมัคร (ถ้ามี)

คนส่วนใหญ่ มักจะเขียน Resume เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานหรือศึกษาต่อเท่านั้น จึงขาดความคุ้นเคยและขาดความมั่นใจในการเขียนเพื่อนำเสนอคุณสมบัติของตนเอง
ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถเขียน Resume เก็บไว้ใช้ประโยชน์สำหรับตัวเองในการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ  เพราะยังมีอีกหลายโอกาสที่เราจะถูกถามถึงประวัติส่วนตัว อาทิเช่น ปีที่จบการศึกษา ปีที่ได้เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น เราจะสามารถหยิบข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากเราได้รวบรวมข้อมูลของตัวเองและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

วิธีการเขียน Resume ในปัจจุบันนี้ง่ายและสะดวกสบายขึ้นมาก แม้ว่าจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม เพราะมีหนังสือ รวมถึงเว็บไซด์จัดหางานที่แนะแนวทางการเขียน Resume อยู่มากมาย
ส่วนใหญ่ก็มักจะมีตัวอย่างให้อ่านได้อย่างเข้าใจง่าย เราเพียงแต่ลอกรูปแบบหรือสไตล์การเขียน จากนั้นแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตัวอย่างให้เป็นข้อมูลของเรา ก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วใครที่ไม่เคยเขียน Resume ของตัวเอง อยากแนะนำให้ลองเขียนดู แม้ว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ใด ๆ ในตอนนี้ก็ตาม เพราะประโยชน์หนึ่งที่จะได้รับอย่างแน่นอน คือ เราสามารถมองภาพความเป็นตัวเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Resume ของใครที่เมื่อเขียนแล้ว มีพื้นที่ว่างเปล่าภายใต้หัวข้อ การฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา กิจกรรมที่เคยทำ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านภาษา เป็นต้น แสดงว่าบุคคลนั้นยังมีข้อด้อย มีจุดอ่อน ที่ควรได้รับการปรับปรุง โดยการเรียนรู้หรือฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการทำงาน และในการดำเนินชีวิตของตนต่อไปในอนาคต

หากเราอ่าน Resume ของเราแล้วมีความพึงพอใจ บุคคลอื่นที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลย ย่อมมีความพอใจในเบื้องต้น เกิดความรู้สึกอยากทำความรู้จัก จนนำไปสู่การเรียกตัวเพื่อสัมภาษณ์งานและเชื้อเชิญให้ทำงานร่วมกันได้ในที่สุด

แบบฟอร์มการเขียน Resume และจดหมายสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด Resume ที่นี่ครับ (http://www.civilclub.net/webboard/go.php?http://www.mediafire.com/download.php?3njwdwmmijq)

เขียน Resume ผ่านทางเว็บไซต์

การเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน นอกจากจะหมายความถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานต่าง ๆ แล้วยังมีเรื่องของการเตรียมประวัติย่อ (Resume) เพื่อแนบกับจดหมายสมัครงาน
สมัย ก่อนประวัติย่อไมได้มีความหมายในการสมัครงานมากนัก เพราะในแต่ละบริษัทนิยมที่จะให้ผู้สมัครงานเข้าไปเขียนใบสมัครที่บริษัทของ ตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในใบสมัครงานจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการครบถ้วนอยู่แล้ว ต่างจากในปัจจุบันที่วิวัฒนาการของการสมัครงานล้ำหน้าไปกว่าเดิมมาก หลายบริษัทไม่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานเข้ามาสมัครที่บริษัทอีกต่อไป โดยถ้าต้องการสมัครงานในตำแหน่งงานที่ประกาศรับอยู่ก็ให้ส่งจดหมายมาสมัคร หรือถ้าจะส่งเป็นแฟกซ์ หรืออีเมล์ก็ได้ แม้ว่าจะไปสมัครตามนัดพบแรงงาน ปัจจุบันก็จะให้กรอกใบสมัครแบบย่อซึ่งมีข้อมูล ประวัติไม่ครบถ้วน จะมีเพียงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาและการติดต่อเท่านั้นเพื่อความรวดเร็ว ในการกรอกข้อมูล
                ประวัติย่อ (Resume) มี ความจำเป็นในการนำเสนอตัวเองของผู้สมัครอย่างหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตำแหน่งงานแล้ว ยังเป็นเหมือนเครื่องประดับจดหมายสมัครงานให้น่าสนใจและดึงดูดใจแก่ฝ่าย บุคคลหรือผู้พิจารณาใบสมัครงานอีกด้วย  ในที่นี้จะกล่าวถึงการเขียน Resume วิธี หนึ่งโดยผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งง่ายดายมากในการเขียนและได้ผลลัพธ์ออกมาสวยงาม อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการส่งหรือพิมพ์ไปให้กับบริษัทต่าง ๆ เพื่อสมัครงานอีกด้วย

เว็บไซต์ที่จะกล่าวถึงคือ www.superresume.com ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ได้เป็นของคนไทยแต่มีเวอร์ชั่นที่แสดงผลเป็นภาษาไทยได้ สามารถใช้สร้าง Resume ที่เป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางเว็บไซต์แนะนำว่าถ้าเป็นตำแหน่งงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ควรสร้าง Resume ที่เป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่า เพราะจะแสดงถึงศักยภาพทางด้านภาษาของผู้สมัคร
เมื่อเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ในการสร้าง Resume ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยการลงทะเบียนเสียก่อน เพียงขั้นตอนสั้น ๆ ใช้เวลาไม่นาน (ต้องใช้ E-mail Address ในการสมัคร) หลังจากนั้นก็จะมี E-mail มาถึงเราในการตอบรับการลงทะเบียน เราก็เริ่มลงมือสร้าง Resume กันได้เลย

ขั้นตอนการสร้างจะแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็นหน้า ๆ ซึ่งเราสามารถที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังไปยังหน้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการกำหนดชื่อของ Resume และเงื่อนไขการใช้งานว่ายินดีที่จะให้บริษัทต่าง ๆ เข้ามาดูรายละเอียดใน Resume ได้หรือไม่ (บางครั้งเราไม่ได้ต้องการหางานจากเว็บไซต์นี้เพียงแต่ต้องการใช้สร้าง Resume เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 2 เป็นรายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 3 เป็นเรื่องของความมุ่งหวังในการเปลี่ยนงาน และระยะเวลาในการเริ่มงานใหม่
ขั้นตอนที่ 4 ระบุตำแหน่งงานหรือสาขาหรือสายงานที่ต้องการสมัคร
ขั้นตอนที่ 5 รายละเอียดการศึกษาของผู้สมัคร ซึ่งสามารถระบุได้ทั้งการศึกษาสูงสุด และการศึกษาทั้งหมด เลือกวุฒิและสาขาวิชา
ขั้นตอนที่ 6 เรื่องของการทำกิจกรรม และการฝึกงานในระหว่างภาคการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติการทำกิจกรรมผู้สมัคร
ทั้ง 6 หัวข้อที่กล่าวมา โดยส่วนใหญ่จะมีข้อความให้คลิก หรือเลือกซึ่งสะดวกและง่ายมากสำหรับผู้ที่ขาดความชำนาญในการเขียน โดยทางเว็บไซต์จะประมวลข้อมูลที่เราเลือกหรือพิมพ์มาสร้างเป็น Resume ให้อย่างสวยงาม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ::

IT@JOB วิทูรย์ วงษ์โมรา ผู้ช่วยผู้จดการกองอัตรากำลังและว่าจ้าง บริษัท โอสถสภา จำกัด.
http://std.payap.ac.th
http://www.marhalai.com


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: monetwat ที่ ตุลาคม 09, 2009, 05:20:44 PM
โดนใจมากครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ::8::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: KerR ที่ ตุลาคม 09, 2009, 08:36:24 PM
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ  ::8::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ ตุลาคม 15, 2009, 09:31:54 AM
ขอบคุณมากเลยครับ สำหรับข้อแนะนำนี้   ::17::   ::8::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: niCeja ที่ ตุลาคม 27, 2009, 01:13:27 PM
ขอบคุณมากมาย::8:: ::8::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: 419688 ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2010, 12:51:58 AM
ขอบคุนคร้าบบบบ ::5::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: t_008 ที่ เมษายน 26, 2010, 10:58:37 AM
โดนใจมากครับ ขอบคุณ


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: jerd ที่ พฤษภาคม 13, 2010, 11:41:45 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ มิถุนายน 26, 2010, 10:38:34 AM
ขอบคุณนะครับสำหรับสิ่งดีๆ ::3:: ::3:: ::3::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: RS.56 ที่ กรกฎาคม 04, 2010, 11:12:33 PM
บางครั้งอยากบอกว่าเบื่อ อาชีพนี้นะ แต่ก็ต้องทน

ขอบคุณมากนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: wiwat59 ที่ สิงหาคม 13, 2010, 02:10:27 PM
 ::15::แง้....อดใช้เลยผมได้งานทำก่อนแล้ว แง้  ลาออกดีกว่าแล้วใช้ ::8:: ::18::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: hotaom ที่ กันยายน 11, 2010, 09:39:43 AM
เยี่ยมค่ะ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิงดีๆ
แบบนี้ต้องไปUpDateResumeมั่งแล้ว ::19::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: mabaw11 ที่ ตุลาคม 06, 2010, 11:45:03 AM
ได้ใช่แน่ๆๆๆๆๆๆ


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: tutee ที่ ตุลาคม 08, 2010, 11:10:00 AM
ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ::8:: ::8:: ::8:: ::8:: ::6:: ::6:: ::4:: ::4:: ::4:: ::4:: ::13::


หัวข้อ: ตอบ: วิธีการ เทคนิค และตัวช่วยในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: prawut ที่ ตุลาคม 08, 2011, 08:25:13 PM
โดนใจจัง ::8::