CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: APIRAK ที่ กันยายน 09, 2009, 09:59:54 PMหัวข้อ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: APIRAK ที่ กันยายน 09, 2009, 09:59:54 PM
ผมในฐานะที่เคยรับราชการเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านช่าง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้มาก่อนขอแนะนำดังนี้ครับ
1. เอกสารต้องครบก่อนครับ แบบแปลน 5 ชุดและผังบริเวณ แบบขออนุญาต ข.1 สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน รายการคำนวณ และเอกสารของผู้ควบคุมงาน
2. กรณีบ้านพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น เจ้าของบ้านเป็นผู้ควบคุมงานเองได้ และจะมีหรือไม่มีรายการคำนวณก็ได้
3. สาระสำคัญที่ตรวจคือ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ระยะร่น สัดส่วนความสูง ประตูหน้าต่าง การป้องกันไฟ ฯลฯ และอาคารหรือกิจการที่คุณขออนุญาตก่อสร้าง จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
    หลักๆคือ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะบังคับใช้ในเขตที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้บังคับ รวมทั้งกฏกระทรวงที่ออกตาม พรบ. ดังกล่าว และเขตที่มีกฏกระทรวงผังเมืองรวมบังคับ
    จะใช้ พรบ.ควบคุมอาคารบังคับโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะเป็นอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารสูงจะบังคับใช้ทุกแห่งจะมีขอยกเว้นให้สำหรัฐอาคารรัฐบาล ส่วนราชการ ฯ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในกฎหมายอยู่แล้ว
    และพื้นที่บางแห่งอาจมีข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติบังคับใช้ในขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงก็ได้ ต้องศึกษาตรงนี้ให้ครบนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูได้จากเว็บไซต์สำนักงาน  
    คณะกรรมการกฤษฎีกา ในหมวดพระราชบัญญัติ หมวด ค. (ควบคุมอาคาร) หรืออีกแห่งก็คือเว็บของราชกิจจานุเบกษาแต่จะหายากหน่อย จำไว้นะครับต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหัวใจอยู่ตรงนี้ครับ
4. สำหรับรายการคำนวณเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิตรวจครับ ถือเป็นความรับผิดส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ อันนี้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20 บาท ครับ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบตามประเภทอาคารอัตราตามกฎกระทรวงครับ
6. ศึกษาข้อกฎหมายของท้องที่ให้ดีก่อนครับ จะได้ไม่เสียเวลาไม่งั้นเสียชื่อแย่ เขาจะบอกว่าไม่ใช่มืออาชีพ


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 09, 2009, 10:09:19 PM
อ้างถึง
6. ศึกษาข้อกฎหมายของท้องที่ให้ดีก่อนครับ จะได้ไม่เสียเวลาไม่งั้นเสียชื่อแย่ เขาจะบอกว่าไม่ใช่มืออาชีพ

ผมว่าตรงส่วนนี้แหละครับ ที่ทำให้เกิดปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างในปัจจุบัน เพราะส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจในส่วนนี้กัน เลยทำให้มีปัญหา  ::2:: ตามมาครับ ตอนแรกผมก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ (คิดในใจว่ามันเป็นอะไรของมัน) แต่ตอนหลังก็ต้องมานั่งพยายามอ่านและทำความเข้าใจ ปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยแม่นครับ  ::14:: ต้องเรียนรู้กันอีกมากเลยครับ  ::4::


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: APIRAK ที่ กันยายน 10, 2009, 12:28:20 AM
ตรวจสอบพื้นที่อย่างนี้ครับ ขั้นตอนแรกง่ายที่สุดติดต่อที่สำนักงานเขต กรณี กทม. เทศบาลหรือ อบต.กรณีต่างจังหวัด ว่าจุดที่จะขออนุญาตอยู่ในเขตควบคุมอาคารหรือไม่ มีข้อบัญญัติท้องถิ่นอะไรเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ และตรวจสอบว่า
อยู่ในเขตผังเมืองรวมหรือไม่ กรณีอยู่ในเขตผังเมืองรวมต้องตรวจสอบว่าอยู่ในโซนสีอะไรจะสร้างอาคารที่ต้องการหรือประกอบกิจการที่จะขออนุญาตได้หรือไม่ หลังจากนั้นค่อยออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
พรบ.ขุดดินและถมดิน บังคับใช้ตามเขตควบคุมอาคารอยู่แล้วครับถ้าเข้าข่ายก็ต้องขออนุญาตด้วย กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคารและอาคารไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตก็ต้องออกแบบให้ถูกกฎหมายนะครับ กรณีนี้ถ้ามีเรื่องขึ้นมาถูกสภาสอบจรรยาบรรณนะครับ อย่าคิดว่าทำอะไรก็ได้


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: kill1 ที่ กันยายน 12, 2009, 12:47:17 PM
ดีมากครับเวลาไปติดต่อจะได้รู้


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: 47ble ที่ กันยายน 13, 2009, 06:57:02 PM
ดีมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: Triphum ที่ ตุลาคม 16, 2009, 06:48:37 PM
ผมคิดว่ามีหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ใครใด้อ่านบทความนี้คงกระจ่างขึ้นมาระดับนึงครับ


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: simmba ที่ ตุลาคม 19, 2009, 07:05:58 PM
 ::5:: แจ่ม


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: ROJER ที่ มกราคม 04, 2010, 04:38:33 PM
 ::3:: อืมส่วนใหญ่เน้นออกแบบ แต่ไม่เคยไปขออนุญาตเองเลย (ลืมไปเกือบหมดละ) ต้องศึกษาซะแล้ว


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: cha191 ที่ มกราคม 06, 2010, 06:03:33 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: rangsan ที่ มกราคม 26, 2011, 09:33:20 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: mchetball ที่ มกราคม 27, 2011, 01:19:28 PM
เป็นแนวทางที่ ดีครับ ::20::


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: Jumbo_Eak ที่ เมษายน 18, 2011, 04:21:11 PM
เห็นด้วย..อย่างยิ่ง ::1::


หัวข้อ: ตอบ: เมื่อคุณขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเขาตรวจอะไร?
เริ่มหัวข้อโดย: NATAKORN ที่ เมษายน 22, 2011, 02:13:55 AM
ดีจังคับขอบคุณมากๆคับ ::19::