CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => Coffee Break => ข้อความที่เริ่มโดย: REI software ที่ กันยายน 22, 2016, 02:31:23 PMหัวข้อ: สัมมนา BIM AECOMsim
เริ่มหัวข้อโดย: REI software ที่ กันยายน 22, 2016, 02:31:23 PM
****AECOM sim (BIM)****
on 12 October 2016 at 9.00 - 17.00, Vorasombat Fl.14

BIM การวางแผนล่วงหน้าอาคารที่มีประสิทธิ์ภาพ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ
AECOMsim ออกแบบอาคาร ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถาปนิก และวิศวกร

คุณสามารถเรียนรู้ในงานสัมมนา  ::2::
-การออกแบบวิเคราะเอกสาร และแสดงภาพของ อาคาร รูปร่าง และความซับซ้อน ได้ทุกรูปแบบ
-จัดทำสื่อการนำเสนอและการออกแบบแผนได้ชัดเจน
-เข้าใจและหลีกเลี่ยงอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างโดยมาตรฐานอยู่ในระดับสากล

ทำไมคุณถึงควรเข้าร่วมงานนี้ ::3::
**ถ้าคุณต้องการตัวช่วยให้สถาปนิกและวิศกรทำงานร่วมกัน AECOMsim สามารถรวบรวมข้อมูลงานหลายรูปแบบ ข้อมูลรวมผลงาน ขนาดการจัดเก็บสื่อสารแบบแผนที่น่าเชื่อถือได้ โดยที่คุณจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบได้อย่างง่ายดาย**
**ในการออกแบบ สามารถรองรับไอเดียได้อิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบแผนสภาพแวดล้อม โมเดลอาคารจากง่าย ซับซ้อน สูง รูปร่าง รูปทรง และการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างพลังงานประสิทธิ์ภาพของอาคาร
**สามารถจำลองอาคารและวิเคาระห์ถึงประสิทธิ์ภาพการทำงานจริงของอาคารทั้งระบบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ**

โอกาสมาแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ  ::4::
งานนนี้ฟรี และฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ;)
สามารถติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 081 351 2980 หรือ services@reisoftwareth.com
รายละเอียดตามรูป - 3 - ::10::
(https://www.facebook.com/reisoftware/photos/a.493030294077482.1073741825.425493230831189/1107739899273182/?type=3&theater)