CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ห้องค้าขาย => ข้อความที่เริ่มโดย: chinarath ที่ ธันวาคม 24, 2015, 04:02:56 PMหัวข้อ: วิศวกรระดับสามัญ (สามัญวิศวกร), วิศวกรระดับวุฒิ (วุฒิวิศวกร) และสถาปนิกระดับสามัญ (สามัญสถาปนิก)อิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบผลงานเลื่อนระดับ พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ
เริ่มหัวข้อโดย: chinarath ที่ ธันวาคม 24, 2015, 04:02:56 PM
วิศวกรระดับสามัญ (สามัญวิศวกร), วิศวกรระดับวุฒิ (วุฒิวิศวกร) และสถาปนิกระดับสามัญ (สามัญสถาปนิก)อิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบผลงานเลื่อนระดับ พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ
สามัญวิศวกร/wวุฒิวิศวกร/สถาปนิกอิสระ ให้บริการ
1.ออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบประปา ไฟฟ้าและสุขาภิบาล และงานสถาปัตยกรรมตามความต้องการของเจ้าของงานโดยอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
2. ประมาณราคางานก่อสร้าง (จัดทำ BoQ) พร้อมที่มาของราคา (Back up sheet)
3. ควบคุมงานก่อสร้าง
4. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร/ตรวจสอบอาคารประจำปี
5. พร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพเพื่อขออนุญาต
6.ตรวจสอบผลงาน พร้อมเซ็นต์รับรอง เพื่อยื่นขออนุญาตเลื่อนระดับเป็นภาคีวิศวกร และสามัญวิศวกร
7.จำหน่ายแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวณและเซ็นต์รับรอง
8.รับเซ็นต์ออกแบบ และควบคุมงานโดยสามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร/สามัญสถาปนิก

ติดต่อคุณชิน โทร. 091-7598585, 084-3870630, 086-8896900 Email : h_chinarat@hotmail.com, chinarath@yahoo.com
***ราคาไม่แพง เพราะเราเป็นฟรีแลนซ์***