CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => Coffee Break => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 15, 2015, 12:57:28 AMหัวข้อ: ขอเชิญร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหายซ้าซากในโครงสร้าง (รับ PUD 9 หน่วย)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 15, 2015, 12:57:28 AM
ขอเชิญร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหายซ้าซากในโครงสร้าง (รับ PUD 9 หน่วย)

โดย

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มศว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี (ศววท.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 : ห้อง 3503 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)สิทธิประโยชน์
1.เอกสารประกอบการสัมมนา
2.รับรองอาหารกลางวัน, ชา-กาแฟและของว่าง
3.วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมตามกรอบ CPD จ้านวน 9 หน่วย PDU

ท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ  ::13::หัวข้อ: ตอบ: ขอเชิญร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ วิกฤติภัยพิบัติและความเสียหายซ้าซากในโครงสร้าง (รับ PUD 9 หน่วย)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤษภาคม 15, 2015, 01:05:08 AM
วิกฤติภัยพิบัติ และ ความเสียหายซ้าซาก ในโครงสร้าง : บทเรียนที่ต้องตระหนัก และการแก้ไขบรรเทา
ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ


ในศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2558 เวลา 08:30 - 16.30 น. ห้อง วศ.51 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

สิทธิประโยชน์
1.เอกสารประกอบการสัมมนา
2.รับรองอาหารกลางวัน, ชา-กาแฟและของว่าง
3.วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมตามกรอบ CPD จ้านวน 9 หน่วย PDU
ท่านในที่สนใจก็สามารถไปร่วมสัมมนากันได้นะครับ งานนี้ฟรีครับ  ::2::

ปล.รับจำนวนจำกัดนะครับ  ::10::