CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => Coffee Break => ข้อความที่เริ่มโดย: akiko ที่ มิถุนายน 13, 2014, 12:35:34 PMหัวข้อ: อบรมออกแบบ 3 มิติ Revit และโครงสร้าง
เริ่มหัวข้อโดย: akiko ที่ มิถุนายน 13, 2014, 12:35:34 PM
หลักสูตรนี้ จะเป็การออกแบบ อาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี BIM ใน การสร้างแบบ 2 มิติ และนำแบบนี้ไปคำนวณโครงสร้าง โดยที่คุณสมบัติของวัตถุเช่น เสา คาร ที่กำหนดเป็น คสล.จะส่งคุณสมบัตินี้ไปด้วยการคำนวณ Finite Element หาจุดเสริมแรง และทำการออกแบบคสล. สำหรับ คาน เสา พื้น จากนั้นใช้เทคโนโลยีของ BIM ในการปรับปรุง แบบที่ออกแบบ และสร้างแบบ 2 มิติ สำหรับโครงสร้าง และตารางคำนวณ โดยใช้โปรแกรมต่อไปนี้
TurboStuc ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของไทย
Autodesk Revit ใช้ในการขึ้นรูปโครงสร้างอาคาร 3 มิติ
Autudesk Robot Structure Analysis ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างอาคาร(http://training.go2cad.com/images/BIMST.gif)

รายละเอียดรายละเอียด (http://www.civilclub.net/webboard/go.php?http://training.go2cad.com/silapakorn/revit.html)