CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: Paisaan ที่ ธันวาคม 02, 2013, 11:31:04 PMหัวข้อ: รบกวน ข้อมูลลักษณะของดิน(ค่า CN)
เริ่มหัวข้อโดย: Paisaan ที่ ธันวาคม 02, 2013, 11:31:04 PM
อยากทราบว่าพอจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างครับ ::26::


หัวข้อ: ตอบ: รบกวน ข้อมูลลักษณะของดิน(ค่า CN)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 04, 2013, 10:55:38 AM
What CN?  ::7:: มันคืออะไรครับ ไม่คุ้นเลย รู้จักแต่ Nc ครับ


หัวข้อ: ตอบ: รบกวน ข้อมูลลักษณะของดิน(ค่า CN)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 04, 2013, 11:05:14 AM
1. ฐานราก

(http://upic.me/i/dh/5cn-2.jpg)

2. อุทกฯ

(http://upic.me/i/zc/kcn-1.jpg)


หัวข้อ: ตอบ: รบกวน ข้อมูลลักษณะของดิน(ค่า CN)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 12, 2013, 10:24:43 AM
อันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับค่า Runoff Curve Numbers, CN ที่ผมลองค้นมาครับ  ::13::

   
 

การกําหนดค่า SCS-CN ของพืชคลุมดินเพื่อการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ

http://www.dnp.go.th/watershed/knowledge_files/72551CN.pdf

การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่การเกษตร กรณีศึกษา หมู่บ้านโคกล่าม
ต้าบลดงลิง อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

http://eng.sut.ac.th/ce/ce_course/download/project/1ADISORN_SARAWISH.pdf

Runoff Curve Numbers

http://www.engr.scu.edu/~emaurer/classes/ceng140_watres/handouts/runoff_curve_numbers.pdf

 
sharedownload.org


หัวข้อ: ตอบ: รบกวน ข้อมูลลักษณะของดิน(ค่า CN)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 13, 2013, 05:32:20 PM
ลองติดต่อชลประทาน จ.พัทลุง ดูนะครับ น่าจะมีข้อมูลอยู่ครับ  ::13::