CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: KIMYOOSENG ที่ พฤศจิกายน 01, 2013, 04:27:16 PMหัวข้อ: กลุ่มบริษัทเกษมรับสมัครตำแหน่งวิศวกรโยธา วิศวกรประมาณการและตรวจสอบปริมาณงาน ( QS ) และ ผู้ควบคุมงาน
เริ่มหัวข้อโดย: KIMYOOSENG ที่ พฤศจิกายน 01, 2013, 04:27:16 PM
กลุ่มบริษัทเกษม
กลุ่มบริษัทเกษม  ดำเนินธุรกิจด้านงานติดตั้งกระจก  อลูมิเนียม และเป็นตัวแทนจำหน่ายกระจก "ไทยอาซาฮี"   ด้วยระยะเวลาดำเนินธุรกิจมากว่า  50  ปี โดยมีบริษัทสาขาทั่วทุกภูมิภาค ทางบริษัทกำลังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท  เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น

สวัสดิการของบริษัท
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ประกันชีวิตกลุ่ม
4. กองทุนฌาปนกิจ (บิดา,มารดา,คู่สมสร,บุตร)
5. กองทุนเงินกู้ยืม
6. กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. เบี้ยเลี้ยง+OT
10. การพิจารณาปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน
11. ปรับเงินเดือนประจำปี
12. โบนัส 2 ครั้ง/ปี

เปิดรับสมัครตำแหน่ง...
1. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
ลักษณะงาน
1.เขียนแบบ/ออกแบบ
2.คำนวณโครงสร้าง
3.ดูงานต่างจังหวัด/ดูงานไซต์งาน
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
4.มีความคล่องตัว ว่องไว และกระตือรือร้นในการทำงาน

2.วิศวกรประมาณการและตรวจสอบปริมาณงาน ( QS ) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
ลักษณะงาน
1) ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประมาณราคางานก่อสร้างหรืองานระบบ
2) ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำงบประมาณไปใช้อย่างเป็นระบบ
3) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อโครงการ เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง
4) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน รายงานงานประจำวันและสรุปเป็นรายงานประจำเดือน
5) ถอดแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบปริมาณงาน คิดปริมาณงานเพิ่ม ลดของโครงการได้   
6) ทำแผนงานก่อสร้างของโครงการ และงานนำเสนอต่อเจ้าของโครงการได้   
7) จัดหาผู้รับเหมารายย่อย, ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง ราคารับเหมางานก่อสร้าง   
8) ประสานงานจัดทำเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินงวด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้าง - สำรวจ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2D, Microsoft Office, Microsoft Project, Internet

3.ผู้ควบคุมงาน (Foreman) จำนวน 3 อัตรา ด่วน!!!
ลักษณะงาน
1.ควบคุมงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมตามไซต์งาน
2.ประสานงานกับลูกค้า
3.สรุปโครงการไซต์งาน
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ  21-30  ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาก่อสร้าง โยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท และอยู่ที่ประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ตั้งของบริษัท ที่อยู่ 41/8 ซ.59 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-294-6291-8 ต่อ 333,334 หรือ 02-294-8406-7 คุณพรเทพ,คุณนพรัตน์ แผนกบุคคล
อีเมล์ welfare.kys@ksg.co.th เว็บไซต์บริษัท http://www.kys.co.th/index.php

 ::10:: ::13:: ::15:: ::16:: ::2:: ::5:: ::6:: ::8:: ::22:: ::24::