CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 03, 2009, 04:44:57 PMหัวข้อ: มาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ สิงหาคม 03, 2009, 04:44:57 PM
มาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

มยผ. 1508-51

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2551

http://subsites.dpt.go.th/csb/Picture/MRT/MRT06.pdf