CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => Jobs FreeLance => ข้อความที่เริ่มโดย: ae_surut ที่ เมษายน 27, 2012, 10:19:34 PMหัวข้อ: รับออกแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวน
เริ่มหัวข้อโดย: ae_surut ที่ เมษายน 27, 2012, 10:19:34 PM
 ::13:: Design and Built team รับออกแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวน ทั้งรับเซ็นต์จากภาคีวิศวกร และภาคีสถาปนิก  ราคากันเอง ติดต่อ สุรัตน์  0804288449 นิค 0868888658 ::8::


หัวข้อ: ตอบ: รับออกแบบบ้าน พร้อมรายการคำนวน
เริ่มหัวข้อโดย: ae_surut ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 08:06:17 PM
 ::10:: เพิ่มขอบเขตในส่วน ออกแบบบ้านพักอาศัย รีสอร์ท อาคารโรงงาน โดยมีสามัญโยธา และสามัญสถาปนิกรับรอง โดยจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม. โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้

    1.หากทางเราได้รับการติดต่อจะนัดหมายคุยเรื่อง ความต้องการของทางเจ้าของบ้านหรือ ผู้ประสงค์จะให้ทางเราออกแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ::13::

    2.ทางเราจะดำเนินการ ร่างแบบอาคารตามความประสงค์ของทางท่าน ภายใน 2 วัน นับจากวันที่นัดหมายคุย เพื่อเสนอให้ทางท่านพิจารณา หากมีการแก้ไข ทางเราจะแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆๆ โดยจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน ::3::

    3.เมื่อมีการแก้ไขแบบร่างเป็นที่พอใจของท่าน ทางเราจะเริ่มดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง โดยทำสัญญาจัดจ้าง โดยคิดค่าใช้จ่ายงวดแรก จำนวน 10% ของราคาที่ตกลงกัน เป็นงวดแรก  ::25::

    4.งวดที่ 2 จะดำเนินการจัดทำแบบแปลนพื้น หลังคา และรูปด้าน ให้ทางท่านพิจารณา และหากมีการแก้ไขจะแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน โดยคิดค่าใช้จ่าย  40 % ของราคาที่ตกลง ทางเราจะจัดส่งแบบให้กับท่านขนาด A3 จำนวน 2 ชุด และระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน ::4::

   5.งวดที่ 3 ดำเนินการจัดทำแบบขยายห้องน้ำ รูปตัด บันได และระบบไฟฟ้า ปะปา โดยคิดค่าใช้จ่าย 30% ทางเราจะจัดส่งแบบให้ท่านขนาด A3 จำนวน 2 ชุด ระยะเวลาดำเนินการ  7วัน ::8::

   6. งวดที่ 4 ดำเนินการออกแบบโครงสร้าง และแบบโครงสร้างอาคาร พร้อมรับรองเอกสารจากวิศวกร และสถาปนิก
โดยทางเราจะจัดแบบก่อสร้าง รายการคำนวณออกแบบ เอกสารรับรองต่าง พร้อมยื่นก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ชุด โดยระยะเวลาการดำเนินการ 14 วัน ค่าใช้จ่าย 20 % ของราคาที่ตกลง  ::3::

   7.หากมีปัญหาเรื่องแบบทางเราจะแก้ไขให้ เพื่อเป็นการบริการหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ ได้เป็นจำนวน 2 ครั้ง
โดยทางจะคิดค่าใช้จ่ายเพียงค่าใช้จ่ายแผ่นละ 350 บาท ต่อแผ่น ขนาด A3  ::13:: ::5::

        โดยทางเรายินดีรับปรึกษา หากเกิดปัญหาระหว่างก่อสร้างอาคารตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
                                                       
     ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างที่จะรับการไว้วางใจให้ดำเนินงาน เพื่อให้ท่านได้รับความพอใจ
           
                                               

                                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                                                          ทีมงานออกแบบ  ::8::