CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => Coffee Break => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 23, 2012, 11:27:40 PMหัวข้อ: เทคนิคการประมาณราคาโครงการก่อสร้างจากแบบ AutoCAD
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มีนาคม 23, 2012, 11:27:40 PM
เทคนิคการประมาณราคาโครงการก่อสร้างจากแบบ AutoCAD

ถ้าการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อของบประมาณ หรือเพื่อเสนอราคาแก่เจ้าของโครงการเป็นเรื่องยุ่งยาก และซับซ้อนสำหรับท่าน เราของแนะนำให้มาสัมมนาในงานนี้ (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เทคนิคการประมาณราคาโครงการก่อสร้างจากแบบ AutoCAD ด้วยโปรแกรม PEstimate

วันที่ 27 มีนาคม 2555เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง Asic อาคาร SV Tower Rama 3 ชั้น 34

กำหนดการ
13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. หลักการประมาณราคาเบื้องต้นอย่างง่าย
14.00 น. สูตรวัสดุมวลรวมต่อหน่วย (Bill of Materials)
14.30 น. พักรับประทางอาหารว่าง
14.45 น. สาธิตการประมาณราคาจากแบบ AutoCAD ด้วยโปรแกรม PEstimate
15.30 น. การออกรายงานในรูปแบบต่างๆ
16.00 น. Q&A

ลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา) โดยอีเมลมายัง sivaporn@go2cad.com หรือโทร 08-0922-3311, 0-2585-6100 หรือลงทะเบียนออนไลน์

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- Brochure
- CD การใช้งานโปรแกรม PEstimate
- โปรแกรมทดลองใช้ 30 วัน


หัวข้อ: ตอบ: เทคนิคการประมาณราคาโครงการก่อสร้างจากแบบ AutoCAD
เริ่มหัวข้อโดย: คนบ้าลุ่มน้ำลำตะคอง ที่ พฤษภาคม 02, 2012, 11:54:45 AM
เข้ามาดูตอนตลาดวายอิกละ   ::21::