CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ห้องเรียนวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: water007 ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2012, 08:07:54 PMหัวข้อ: อยากเรียนคำนวณ คสล. แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดี
เริ่มหัวข้อโดย: water007 ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2012, 08:07:54 PM
อยากเรียนการคำนวณ คสล. และการออกแบบบ้าน แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่งยังไงดีครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากเรียนคำนวณ คสล. แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดี
เริ่มหัวข้อโดย: Kaiserz ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 09:29:54 AM
ไปอบรมที่วสทซิครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: อยากเรียนคำนวณ คสล. แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดี
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 12:34:40 PM
ผมงงนิดนึงครับ  ::7::
- ท่านเรียนมาแล้วแต่ยังไม่เคยลองงานจริง หรือ
- ท่านยังไม่เคยศึกษาสายนี้ แต่อยากจะทำ

ถ้าเป็นข้อแรก ก็ลองไปอบรมเกี่ยวกับการออกแบบตามที่ท่าน Kaiserz แนะนำ หรือตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็เปิดอบรมกันหลายที่ครับ ลองหาข้อมูลดูครับ  ::13::

แต่ถ้าเป็นข้อ 2 ก็แนะนำให้มาลงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยจะดีกว่าครับ เพราะขั้นตอนการคำนวณนั้นไม่ยากครับ แทนค่าในสูตรก็ออก ป้อนค่าใส่โปรแกรมก็ออก แต่ที่สำคัญคือความเข้าใจในพฤติกรรมองค์รวมของโครงสร้างครับ  ::13::

ปล.ไม่ว่าจะข้อไหน เพียงแต่ท่านสนใจ ท่านก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ ขอเป็นกำลังใจครับ  ::4::


หัวข้อ: ตอบ: อยากเรียนคำนวณ คสล. แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดี
เริ่มหัวข้อโดย: water007 ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 01:16:33 PM
ผมอยากจะลงเรียนนะ ครับ แต่เป็นแบบพิเศษครับ ไม่ทราบว่ามีเปิดเรียนที่ไหนบ้าง ครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: อยากเรียนคำนวณ คสล. แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดี
เริ่มหัวข้อโดย: malee ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 01:21:12 PM
แล้วท่านได้ศึกษามาทางสายอาชีพนี้หรือเปล่าครับ
--- --- --- --- ---
 การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น รุ่นที่ 7
การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ” รุ่นที่ 7 
เพื่อรองรับการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับจากภาคีเป็นสามัญวิศวกร) CPD 36 หน่วย
ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2555 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39
จัดโดย  คณะกรรมการโครงการ   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม”  ไว้หลากหลาย  ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไป พบว่าหลาย ๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. นี้  หรืออาจเรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม”   ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย  เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น,  เสาเข็มยาวไม่เกิน 6 เมตร ,นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร เป็นต้น  ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน  บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม  ดังนั้นคณะกรรมการโครงการ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า 3 ชั้น  โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้
วัตถุประสงค์ : 
1.   เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ต่อบุคคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค
2.   เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับจาภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกร ของสภาวิศวกร
กลุ่มเป้าหมาย :   วิศวกร หรือสถาปนิก  ช่าง/ผู้รับเหมางานก่อสร้าง  รวมทั้งผู้ที่สนใจในการหาความรู้พื้นฐานในการสร้างอาคารพักอาศัย

กำหนดการอบรม  (ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคิดเลขมาด้วย)
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-12.15 น.   - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น 
- ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.15-13.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น.   -  ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)
-  การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก
โดย    รศ.ดร.สถาพร  โภคา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-12.15 น.   ความรู้เรื่องการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)
12.15-13.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น.   วิธีการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสรอมเหล็กเชิงปฏิบัติการ
(ตัวอย่างการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานราก โดยเน้นทางปฏิบัติ)
โดย   ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-10.15น.   ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพักอาศัย
โดย    นายสมจิตร์  เปียมเปรมสุข     บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด
10.30-12.15 น.   ความรู้ในการออกแบบ การตอก และเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก
โดย       ผศ.ดร.ธนาดล   คงสมบูรณ์                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.15-13.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น.   ข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และ รายละเอียดการเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)
โดย    นายอนุชิต  เจริญศุภกุล   บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.   ความรู้ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล)
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบระบายอากาศ และการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน การออกแบบงานระบบปรับอากาศรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบดังกล่าว)
โดย    นายทันพงศ์  หาเรือนชีพ
10.30-12.15 น.   การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล และสิ่งแวดล้อม)
(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานสุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์งานระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเลือกใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการวางระบบท่อของประปาและสุขาภิบาล)
โดย     นายวันชัย  บัณฑิตย์กฤษฎา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15-13.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30 น.   ความรู้ในงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า)
-  กรออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส, 3 เฟส และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
(เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์งานระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule)
โดย     นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์    บริษัท วัตตส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


link เพิ่มเติม http://www.eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=788&lang=th


หัวข้อ: ตอบ: อยากเรียนคำนวณ คสล. แต่ไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดี
เริ่มหัวข้อโดย: Kaiserz ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 05:28:12 PM
เป็นภาคีพิเศษใช่ไหมครับ

ถ้าใช่ แล้วสมัยเรียนพอมีพื้นฐานก็ไปอบรมแบบท่าน malee พูดก็ได้

แต่ถ้าไม่เคยเรียนอะไรมาเลยก็ให้ไปลงเรียนตามมหาวิทยาลัยดีกว่าครับ
อาจเรียนหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะได้
จบมาได้ใบประกอบวิชาชีพถูกต้องโดยศักดิ์ และสิทธิ์ครับ