CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: santhiya ที่ สิงหาคม 10, 2011, 02:28:16 PMหัวข้อ: รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (เฟอร์นิเจอร์) ด่วน
เริ่มหัวข้อโดย: santhiya ที่ สิงหาคม 10, 2011, 02:28:16 PM
เพศ   ชาย
อายุ   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี
รายละเอียดของงาน   
• รับคำสั่งและถ่ายทอดคำสังจากผู้จัดการ
•จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้มาก่อน
•สามารถคำนวณปริมาณวัสดุได้ ถอดแบบได้
•มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการวางแผนงาน
•ถ้าสามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท CVS Tecnology จำกัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ติดต่อ: คุณทัศนีย์
โทร : 02-4430585 ต่อ 102
E mail : hr@santhiya.com