CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: samarthrss ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 10:54:02 PMหัวข้อ: บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Senior Civil Engineer 2 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: samarthrss ที่ พฤษภาคม 02, 2011, 10:54:02 PM
(http://www.samartcorp.com/11/images/logo_header.png)
-เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
-ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/สถาปัตยกรรมศาสตร์/สำรวจ) หรือสาขาที่เทียบเท่า
-มีประสบการณ์ด้านติดตั้งหรือดูแลรักษาเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยต้องมีพื้นฐานการปฏิบัติงานด้านงานสถานีฐาน ได้แก่

   0 สำรวจและออกแบบ หรือ ควบคุมงานสถานีฐาน
   0 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ในการขออนุญาตก่อสร้าง
   0 ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่เช่าในการขอรับสัญญาเช่า
   0 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ พร้อมส่งงาน (PAT)
   0 จัดทำแบบสร้างจริงเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ
   0 ควบคุมคุณภาพ ราคา แผนงาน ให้ได้ตามข้อกำหนด

-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับรถ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้

**ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2554**

สนใจกรุณาส่ง Resume มาที่คุณจิราวัฒน์ Email : jirawat.ap@samartcorp.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 025028549 หรือ 0893361620