CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => Coffee Break => ข้อความที่เริ่มโดย: aero ที่ เมษายน 26, 2011, 09:33:49 AMหัวข้อ: หลักสูตร การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Mold Design for Plastic Injection)
เริ่มหัวข้อโดย: aero ที่ เมษายน 26, 2011, 09:33:49 AM
หลักสูตร การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Mold Design for Plastic Injection)

   ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ศึกษาวิธีการ ออกแบบชิ้นงานพลาสติก และการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน

หัวข้อในการฝึกอบรม

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก อาทิ
1. พิกัดความเผื่อของชิ้นงาน
2. Flow Path Ratio
3. การคำนวณขนาด Screw ที่เหมาะสม
4. Projected Area vs. Clampling Force Calculation เป็นต้น

9 ขั้นตอนหลักในการออกแบบแม่พิมพ์ ดังนี้
1. การออกแบบชิ้นงาน
2. ชนิดของแม่พิมพ์
3. การวางตำแหน่งโพรงแบบ (Cavity) และการวาง Runner
4. ระบบทางเข้า (Gate System)
5. ระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์
6. ระบบปลดชิ้นงาน
7. ระบบระบายอากาศในแม่พิมพ์ (Air Vent)
8. วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์
9. การประมาณค่าการหดตัวของชิ้นงาน

วิทยากร : ดร.พีระวัฒ์ สมนึก (ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมการผลิต University of Warwick, United Kingdom)

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม : วิศวกร,ช่างเทคนิค และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่และเวลา : วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-16.00

สถานที่ : ศูนย์บำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาบำรุงรักษาไฮดรอลิคเชิงรุก (Aerofluid Training Center)
โทร : 02-577-2999 ต่อ 122,124

E-Mail :
training@aerofluid.com

หรือเข้าดูรายละเอียดของงานสัมมนาเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.aerofluid.com (http://www.civilclub.net/webboard/go.php?http://www.aerofluid.com)
(http://img5.uploadhouse.com/fileuploads/9629/962919547a183e9c6063da15d836b2d48872e66.jpg)