CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ เมษายน 25, 2011, 12:18:27 PMหัวข้อ: บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด รับสมัคร วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) 2 อัตรา - 25/04/54
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ เมษายน 25, 2011, 12:18:27 PM
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

ตำแหน่ง วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)
• วางระบบงานด้านเอกสาร เพื่อให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง รวมทั้งการเก็บรักษา
• ชี้แนะและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม และเทคนิควิธีการเกี่ยวกับงานก่อสร้างแก่ช่างควบคุมงาน ควบคุมการทำงานของช่างควบคุมงานในการปฏิบัติงานควบคุมบริหารโครงการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุม ดูแลการติดต่อประสานงานกับสำนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายงานระบบ ฯลฯ ประสานงานกับผู้รับจ้างในกรณีที่ขั้นตอน/วิธีการ ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
• ตรวจสอบรายการการอนุมัติวัสดุและรายการการอนุมัติแบบ Shop Drawing ตรวจสอบและติดตาม Material On Site ของผู้รับจ้าง
• ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบรายการงานเพิ่ม-ลด แก้ไข ที่เสนอโดยผู้รับจ้าง
• รายงานความก้าวหน้าของงาน จัดทำและรวบรวมรายงานต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างนำเสนอแก่ผู้จัดการโครงการ
อัตรา   2
เงินเดือน   -
สวัสดิการ   ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการ ตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรมและพัฒนา กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป (สัญชาติไทย)
2.      วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.      มี ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี หากมีประสบการณ์งานที่ปรึกษา (Consult) หรือผ่านงานห้างสรรพสินค้า อาคารสูง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ทางด่วน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.      มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
5.      ยินดี ที่จะปฏิบัติตาม และสนับสนุนค่านิยมองค์กร ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ การอุทิศทุ่มเท ความยุติธรรม เคารพในคุณค่าของผู้อื่น
6.      สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น.)
สถานที่ปฏิบัติงาน   กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
ติดต่อ : สุนทรี บุญกล่อม
1858/13-14 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ :027515100    Fax : 02-7515106
http://www.cel.co.th