CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: mukdear ที่ มกราคม 26, 2011, 09:29:07 PMหัวข้อ: สงสัยกับ ขอบเขตงานภาคี ปี 2551
เริ่มหัวข้อโดย: mukdear ที่ มกราคม 26, 2011, 09:29:07 PM
ระบุว่าออกแบบอาคารไม่เกิน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่เกิน 4 เมตร

ระบุว่า ออกแบบคลังสินค้า ยุ้งฉาง ไม่เกิน 1000 ลบ.ม.

แล้วถ้าผมออกแบบโรงงานพื้นที่ 900 ตร.ม. สูง 8 ม. จะไปเข้าข่ายไหน แล้ว ภย. จะสามารถลงนามรับรองรายการคำนวณได้หรือไม่  ::7::


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยกับ ขอบเขตงานภาคี ปี 2551
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ มกราคม 26, 2011, 09:58:30 PM
ระบุว่าออกแบบอาคารไม่เกิน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่เกิน 4 เมตร

ระบุว่า ออกแบบคลังสินค้า ยุ้งฉาง ไม่เกิน 1000 ลบ.ม.

แล้วถ้าผมออกแบบโรงงานพื้นที่ 900 ตร.ม. สูง 8 ม. จะไปเข้าข่ายไหน แล้ว ภย. จะสามารถลงนามรับรองรายการคำนวณได้หรือไม่  ::7::

ในความคิดของผมนะครับ

ข้อ 1 ตัดไปครับ สูง 8 ม.
อ้างถึง
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔ ชั้น หรือโครงสร้างของอาคารที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร

ข้อ 2 ยิ่งแล้วใหญ่  ::14:: พื้นที่ 900 ตร.ม. สูง 8 ม. = 7200 ลบ.ม.
อ้างถึง
(ข) คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉางที่มีความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถขอเซ็นต์ร่วมกับ สย. ได้ครับ  ::13::


หัวข้อ: ตอบ: สงสัยกับ ขอบเขตงานภาคี ปี 2551
เริ่มหัวข้อโดย: toncivil1982 ที่ ธันวาคม 29, 2011, 09:45:11 PM
 ::8:: เข้ามาเก็บข้อมูลครับผม