CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => คุยกับวิศวกรโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: windark ที่ ธันวาคม 08, 2010, 02:41:17 PMหัวข้อ: ขอความกรุณาพี่ๆวิศกรช่วยให้ความรู้หน่อยนะครับ เพราะผมมีข้อสงสัยมากๆครับ(ซึ่งตอนนี้ผมเรียน Rc Design อยู่)
เริ่มหัวข้อโดย: windark ที่ ธันวาคม 08, 2010, 02:41:17 PM
> เรื่องกฎหมายครับ

1. หากต้องการเปลี่ยนคานเดิมจากหลังคาคลุมเป็นแผ่นพื้น คสล.หล่อในที่ดาดฟ้าจะต้องคำนวณออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่าเท่าใด?
2. หากต้องการใช้แผนพื้นกึ่งสำเร็จรูปชนิดแผ่นเรียบ(Precast Plank) แผ่นพื้นควรมีความยาว(span)เท่าใด เพราะเหตุใด
3. กรณีไม่มีผลทดสอบกำลังของคอนกรีต เหตุใดกฏกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.2527 จึงกำหนดให้ใช้หน่วยแรงใช้งานของคอนกรีตไม่เกินร้อยละ 0.375 ของกำลังอัดประลัย (fc<=0.375f'c และไม่เกิน 65 ksc) แทนที่จะกำหนดใช้ไม่เกิน ร้อยละ 45(fc<=0.45f'c) ดังมาตรฐาน ว.ส.ท.
4. มาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ (Allowable compressive strength)ของเหล็กเสริมว่าอย่าไร

**ตอบให้ผมด้วยนะครับ พี่ๆ ขอบคุณครับ ::8:: ::8::
--- --- --- --- ---
**ตอบให้ผมด้วยนะครับ พี่ๆ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: ขอความกรุณาพี่ๆวิศกรช่วยให้ความรู้หน่อยนะครับ เพราะผมมีข้อสงสัยมากๆครับ(ซึ่งตอนนี้ผมเรียน Rc Design อยู่)
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ธันวาคม 08, 2010, 03:05:51 PM
> เรื่องกฎหมายครับ

1. หากต้องการเปลี่ยนคานเดิมจากหลังคาคลุมเป็นแผ่นพื้น คสล.หล่อในที่ดาดฟ้าจะต้องคำนวณออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่น้อยกว่าเท่าใด?
2. หากต้องการใช้แผนพื้นกึ่งสำเร็จรูปชนิดแผ่นเรียบ(Precast Plank) แผ่นพื้นควรมีความยาว(span)เท่าใด เพราะเหตุใด
3. กรณีไม่มีผลทดสอบกำลังของคอนกรีต เหตุใดกฏกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.2527 จึงกำหนดให้ใช้หน่วยแรงใช้งานของคอนกรีตไม่เกินร้อยละ 0.375 ของกำลังอัดประลัย (fc<=0.375f'c และไม่เกิน 65 ksc) แทนที่จะกำหนดใช้ไม่เกิน ร้อยละ 45(fc<=0.45f'c) ดังมาตรฐาน ว.ส.ท.
4. มาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ (Allowable compressive strength)ของเหล็กเสริมว่าอย่าไร

**ตอบให้ผมด้วยนะครับ พี่ๆ ขอบคุณครับ ::8:: ::8::
--- --- --- --- ---
**ตอบให้ผมด้วยนะครับ พี่ๆ ขอบคุณครับ
1. ไปเปิดหนังสือ RC บทแรกๆ ดูนะครับ มาตรฐาน ว.ส.ท. เรื่องน้ำหนักบรรทุกจรขั้นต่ำ

2. ความยาวของแผ่นพื้นที่เหมาะสมสำหรับชนิดแผ่นเรียบก็ไม่ควรเกิน 4 - 4.5 เมตร (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) ตัวอย่าง http://www.khonconcrete.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=10&Id=538840734

3. ก็ไม่มีผลการทดสอบ ใครจะกล้าเสี่ยงใช้ถึง 45% ครับ  ::14::

4. ไปดูเรื่องการออกแบบเสาครับ