CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => โปรแกรมวิศวกรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 04:56:16 PMหัวข้อ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 04:56:16 PM
โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ

การคำนวนปริมาณน้ำฝนโดยวิธี Rational Method (พื้นที่ไม่เกิน 25 km2)

Q = 0.278 C I A / 1,000,000
Q   =   อัตราการไหลสูงสุด (maximum flow rate ; m3/s )
C   =   สัมประสิทธ็การไหลนอง ( runoff coefficient ; from table 1,2,4,5,6 )
I   =   ความเข้มฝน ( rainfall intensity ; mm/hr )
A   =   พื้นที่รับน้ำ ( area ; m2 )

การออกแบบขนาดทางระบายน้ำ (Manning Method )
                           
Q = A R2/3 S1/2 / n                  
Q =   อัตราการไหลในทางระบายน้ำ ( m3/s )                  
n   =   สัมประสิทธ็ความขรุขระของทางระบายน้ำ ( 0.013 - 0.015 สำหรับคอนกรีต )                  
A   =   พื้นที่หน้าตัดการไหล ( m2 )                  
R   =   รัศมีชลศาสตร์ ( m )                  
  = A / P                  
P   =   เส้นขอบเปียก ( m )                  
S   =   ความลาดของเส้นระดับพลังงาน ( ในกรณีของการไหลสม่ำเสมอ จะมีค่าเท่ากับความลาดผิวน้ำ,ความลาดท้องน้ำ และ ความลาดของทางระบายน้ำ )                  
free board   =   ระยะห่างระหว่างขอบบนของทางระบายน้ำถึง ผิวบนของของเหลวในทางระบายน้ำ
              =   5 % ถึง 30 % ของความสูงของน้ำในทางระบายน้ำ


เป็นโปรแกรมที่เขียนโดย MS Excel ซึ่งได้มาจากเพื่อนสมาชิกครับ (คุณอนุชิต) ซึ่งทางคุณอนุชิตก็ไม่ทราบว่าท่านใดเป็นผู้พัฒนาเหมือนกันครับ แต่ก็ได้ฝากขอบคุณผู้พัฒนามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  ::13::

ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือลิงค์เกิดความเสียหาย


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: pyrwsw ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 09:23:29 AM
ขอบคุณ


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: jeejee108_1009 ที่ ธันวาคม 10, 2010, 05:32:02 PM
ขอบคุณครับท่าน ::13::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: cha191 ที่ มกราคม 01, 2011, 12:02:25 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: rotation ที่ มกราคม 03, 2011, 04:51:14 PM
ขอบคุณครับ ::20::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: tard ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2011, 10:28:52 PM
ขอบคุณมาก ::13::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: s.tks2005 ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2011, 04:12:00 PM
ป็นกำลังใจที่หาสิ่งดีๆ มาฝาก ::17::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: rundeede ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2011, 09:29:52 PM
ขอบคุณมาก สำหรับสิ่งดีดี


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: moohok69 ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:29:59 AM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: Aquilany ที่ สิงหาคม 16, 2011, 11:50:05 PM
ขอบคุณคับ ::8::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: isozaki ที่ มีนาคม 13, 2012, 10:07:40 AM
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน นะครับ


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: thitiphong thongthamma ที่ มีนาคม 19, 2012, 11:46:08 AM
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง เป็นประโยชในกาทำโครงงานอย่างมาก


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: jeejee108_1009 ที่ มีนาคม 29, 2012, 01:03:57 PM
ขอบคุณมากๆครับ ::10::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: mormor1973 ที่ มีนาคม 30, 2012, 11:06:32 AM
ขอบคุณครับ ::10::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: Virut ที่ พฤษภาคม 16, 2012, 03:21:23 PM
สิ่งดีๆจงบังเกิดแด่ผู้ให้ครับ ::3:: ::3:: ::3::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: jirut ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 09:02:26 PM
ขอบคุณครับ ::8::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: pyrwsw ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 02:06:53 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: Elmendorf ที่ พฤษภาคม 26, 2012, 01:12:25 PM
ขอบคุณมากครับท่าน


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: c_thwa1 ที่ กันยายน 04, 2012, 01:15:55 PM
ขอบคุณครับ  ::10::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: ranma1978 ที่ กันยายน 23, 2012, 12:02:05 AM
ขอบคุณครับ ::8::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: waterman4325 ที่ มิถุนายน 23, 2018, 06:31:19 PM
ขอบคุณครับ ::13::


หัวข้อ: ตอบ: โปรแกรมคำนวนปริมาณน้ำฝนและโปรแกรมออกแบบขนาดของทางระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: KANCHO ที่ กรกฎาคม 20, 2018, 09:10:24 AM
Thank You ขอบคุณครับ