CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:27:19 AMหัวข้อ: บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด รับสมัคร ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 2 อัตรา - 01/11/53
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 11:27:19 AM
บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถอดแบบปริมาณงาน ควบคุมงานก่อสร้าง
อัตรา   2
เงินเดือน   ตามที่บริษัทกำหนด
สวัสดิการ   ตามที่ตกลงกับบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
2.      มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
3.      สามารถถอดปริมาณงานก่อสร้าง,งานระบบ,งานตกแต่งภายในเพื่อเสนอให้ลุกค้า
4.      ควบคุมดูแลงานหน้าไซด์ให้เสร็จภายในเวลา
5.      เข้าร่วมประชุมกับทางธนาคารเมื่อมีการชี้แจ้งแบบ
6.      ติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบได้
7.      สามารถขับรถยนต์ได้
8.      อื่น ๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน   63/23 หมู่ที่ 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
ติดต่อ : คุณธิดารัตน์ ท่วงจันทึก
63/23 หมู่ที่ 6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ :02-449-2434-6    Fax : 02-403-4575