CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 29, 2010, 02:14:07 PMหัวข้อ: บริษัท เอเพ็คซ์ พลัส จำกัด รับสมัคร Site Manager 1 อัตรา - 29/10/53
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ ตุลาคม 29, 2010, 02:14:07 PM
บริษัท เอเพ็คซ์ พลัส จำกัด

ตำแหน่ง Site Manager
- บริหารงานโครงการฯ
- บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โดยใช้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ถอดปริมาณงาน,เขียนแบบ Autocad,ทำ Shop drawing,ประสานกับ Consultant หรือผู้ควบคุมงาน
- เบิกงวดงาน ทำ Pay ment
- วางแผน และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- รายงานความก้าวหน้าโครงการ
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา   1
เงินเดือน   ตามประสบการณ์
สวัสดิการ   ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      วุฒิปริญญาตรี วศ.บ โยธา
2.      มีประสบการณ์บริหารงานโครงการฯ 5-10 ปี
3.      มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพภาคีขึ้นไป
4.      สามารถบริหารทีมงานได้ดี
5.      มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน และอดทน
# หมายเหตุ :       มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานลุย ทนภาวะความกดดันได้ ไม่กลัวแดด พร้อมที่จะศึกษา และเรียนรู้งานใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สถานที่ปฏิบัติงาน   หน่วยงานก่อสร้าง พระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บริษัท เอเพ็คซ์ พลัส จำกัด
ติดต่อ : อลงกรณ์ อินแพง
49/95 หมู่บ้านชาร์ล๊อตส์วิลส์ ซ.ชาร์ล๊อตส์วิลส์ 21 หมู่ 18 ถ.หทัยราฏร์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ :0-2560-2541,0-2560-2272    Fax : 025602541, 025602272 Ext.105
www.apexplus.co.th