CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Other => ตำแหน่งงานวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 08, 2010, 12:22:54 PMหัวข้อ: บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร วิศวกรโครงการ วิศวกรสำนักงาน และ วิศวกรออกแบบโครงสร้าง หลายอัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ กันยายน 08, 2010, 12:22:54 PM
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน ติดต่อประสานงาน เร่งงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ราคา คุณภาพงานที่เหมาะสม
อัตรา   5
เงินเดือน   20000-30000
สวัสดิการ   โบนัสประจำปี ประกันสังคม ประกันชีวิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      1.เพศชาย การศึกษาระดับวศ.บ โยธา
2.      2.มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ด้านงานถนน และสามารถใช้อุปกรณ์กล้องต่างๆ ได้
3.      3.มีรถยนต์ส่วนตัว
4.      4.มีความเป็นผู้นำที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5.      5.สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้(โคราช,ภูเก็ต)
สถานที่ปฏิบัติงาน   นวนครโคราช จังหวัดนครราชสีมา


ตำแหน่ง วิศวกรสำนักงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา ตรวจสอบการใช้เอกสาร ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง จัดทำราคากลาง
อัตรา   3
เงินเดือน   15000-20000
สวัสดิการ   โบนัสประจำปี ประกันสังคม ประกันชีวิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
2.      มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
3.      ต้องการทำงานในสำนักงานเป็นหลัก
4.      มีประสบการณ์ด้านการประมูลและด้านเอกสาร
สถานที่ปฏิบัติงาน   จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ตำแหน่ง วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า อาคารชุด อื่นๆ
อัตรา   2
เงินเดือน   3X,XXX
สวัสดิการ   โบนัสประจำปี ประกันสังคม ประกันชีวิต
คุณสมบัติผู้สมัคร :       
1.      เพศชาย / หญิง
2.      การศึกษาระดับปริญญาโท
3.      วศ.ม โครงสร้าง และมีประสบการณ์3-5 ปี ขึ้นไป
4.      วุฒิ วศ.บ โยธา และ มีประสบการณ์ 5-10 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน   จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
55/118 หมู่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :02-158-1230    Fax : 02-158-1226
www.kcuservices.com