วิธีการเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation Methods)

การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถทำการเจาะสำรวจดินได้โดยเครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig หรือ Motorized Drilling Rig โดยทำการเจาะแบบฉีดล้าง  (Wash  Boring) ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเจาะด้วยหัวกระทุ้ง (Chopping Bit) Continue »