การวัดพื้นที่ หน่วยการวัดพื้นที่ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราของไทย

เมื่อพูดถึงการแปลงหน่วยที่ใช้ในการวัดพื้นที่ เช่น ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ดินที่ใช้ในการขุดเพื่อเป็นแหล่งวัสดุในงานก่อสร้าง ฯลฯ หน่วยการวัดพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะบางคนอาจจะรู้จักหน่วยที่ใช้ในการรังวัดพื้นที่แค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น เช่น หน่วยตารางเมตร หรือตารางวา Continue »