RSS

ลูกปูน (ระยะหุ้มคอนกรีต “Concrete Covering”)



ลูกปูน (ระยะหุ้มคอนกรีต "Concrete Covering")ต้องสวัสดีพี่ๆน้องๆชาววิศวกรรมโยธาทุกๆ คนครับ ก็เช่นเหมือนเดิมครับ พบกันเช่นเดิมครับอีกแล้วครับ มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ อาจจะมีวิชาการนิดหนึ่งน่ะครับ ตามที่พี่ๆ น้องๆ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างทั่วไป ก็จะเห็นลูกปูนเล็กๆ กลมๆ หรือบางที่ ผู้รับเหมาก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นมา ส่วน “ความหนาของลูกปูน” ก็อยู่ที่งานของ “โครงสร้างแต่ละประเภท” ครับ ภาษาฝรั่งเรียกว่า “Concrete Covering” จุดประสงค์ของลูกปูนก็เพื่อเป็นระยะหุ้มของคอนกรีตครับ ให้เนื้อคอนกรีตกับเหล็กเสริมมีระยะหุ้มที่เพียงพอ ให้คอนกรีตมีการรับกำลังอัดตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบเอาไว้และไม่ให้เหล็กเสริมได้สัมผัสกับเนื้อผิวอากาศหรือน้ำที่ขังอยู่รอบโครงสร้างนั้นๆ โดยตรง ที่จะทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างนั้นๆ มีอายุโครงสร้างการใช้งานที่สั้นเร็วลง และทางสภาวิศวกรรมของแต่ละประเทศก็มีข้อกำหนดเฉพาะแต่ประเทศนั้นๆ ส่วนของเราก็เอาแค่ภายในประเทศไทยของเราก็พอ เป็นต้น!!!

มาดูระยะหุ้มคอนกรีตเหล็กเสริม ข้อกำหนดของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) สำหรับงานเสาเข็ม ฐานราก คาน เสา เป็นไปตามตารางที่1 และตามกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 60 พ.ศ. 254 ตารางที่ 2 ด้านล่างครับ

ตารางที่ 1 ตามมาตรฐาน วสท. 1007 – 34ที่มา : ตารางที่ 1 ตามมาตรฐาน วสท. 1007 – 34

ตารางที่2 ตามกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2549ที่มา : ตารางที่2 ตามกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2549

รูปลูกปูน สำหรับระยะหุ้มคอนกรีต 3 ซม.รูปที่ 1 แสดงรูปลูกปูน สำหรับระยะหุ้มคอนกรีต 3 ซม.

รูปลูกปูน สำหรับระยะหุ้มคอนกรีต 7.5 ซม.รูปที่ 2 แสดงรูปลูกปูน สำหรับระยะหุ้มคอนกรีต 7.5 ซม.

บทความโดย ::
นายเกียรติศักดิ์ สุขยา E-mail: skiatisak@gmail.com
เรียบเรียง : 21. 11. 2553

Subject : ลูกปูน (ระยะหุ้มคอนกรีต “Concrete Covering”)

Tags : , ,

Comments are closed on this post.